Gå til indhold
Søg

Matematiklærerens dag “light” 2022

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg og dele erfaringer med gode kolleger.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 20. april 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Tilmeldingsfrist

21/03/2022

Pris

800 kr. inkl. forplejning

 

Kursusbeskrivelse


Brøker og undersøgende matematik i praksis
Vi fordyber os i to spændende oplæg og har tid til refleksion og diskussion

Program

Kl. 12.30-12.45   Ankomst og registrering
Kl. 12.45-13.45   En brøkdel af brøkbegrebet v/ Pernille Ladegaard Pedersen, folkeskolelærer, matematiklærer, lektor og ph.d.

Oplægget handler om rationale tals betydning for elevers videre matematiske udvikling.
Udviklingen af netop ”brøk-forståelsen” har mange facetter og sammenhænge til fx sandsynlighedsregning, algebra og naturlige tal. Det er en kompleks udvidelse af elevernes talforståelse, der kræver mange forskellige tilgange, for at eleverne opbygger en konceptuel forståelse.
Oplægget bliver en vekselvirkning mellem praksis og teori med fokus lagt særligt på, hvad vi kan lære af eleverne læringsproces, når de forsøger at forstå, hvad brøker er for en ”pizza”.
Pernille har skrevet en ph.d. om netop ”læring og forståelse af brøkbegrebets kompleksitet” med fokus på matematikundervisningen i 4. klasse.

  • Hvordan støtter vi overgangen mellem de naturlige tal og de rationale tal? Hvad distraherer i forståelsen af brøker?
  • Hvilke delforståelser er til stede, når vi læser en brøk?
  • Hvordan støtter vi eleverne udvikler et fleksibelt brøkbegreb? Og hvilken rolle spiller ækvivalens?

Kl. 13.45–14.15  Diskussionsgrupper – Refleksionsspørgsmål vedr. Pernilles tema
Kl. 14.15–14.30  Kaffepause
Kl. 14.30-15.15   Undersøgende matematik i praksis v/Dorte Moeskær-Larsen, Lektor og Ph.D

Hvad vil det sige at arbejde undersøgende i matematik? Hvordan griber du undervisningen an og hvor finder du konkrete ideer til at gøre undervisningen mere kompetenceorienteret og undersøgende?

I dette oplæg lægges der op til, hvordan du kan gøre din undervisning mere undersøgende. Dorte giver helt konkrete bud på forskellige undersøgende aktiviteter og hvordan du kan arbejde med disse, men hun giver også forslag til, hvor du kan finde andre undersøgende aktiviteter der kan anvendes i matematikundervisningen.

Kl. 15.15–15.45  Diskussionsgrupper- Refleksionsspørgsmål vedr. Dortes tema
Kl. 15.45–16.00  Opsamling og afrunding

Se plakat HER.


Målgruppe
Matematiklærere

Kursusnummer
CFU129013

Jonas Juul Hansen

Matematik

+45 41 89 72 06

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00