Gå til indhold
Søg

Matematiklærerens dag 2021

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag den 05/10/21, kl. 09.00-16.00.
Der serveres kaffe/te/brød kl. 08.30.

Tilmeldingsfrist

Onsdag den 01/09/2021

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

Matematik fra mange vinkler
Læseplanen for matematik er stedet, hvor de overordnede kompetencemål bliver foldet ud. Det gælder såvel målene for de matematiske kompetencer som stofområderne. På dagen giver vi et bud på, hvordan du kan koble de to store områder i matematik.

Oplæg

Mod på Mat – elever, der kommer til Danmark med meget forskellige forudsætninger, har brug for særlige tiltag og Mod på Mat er en mulig vej for disse elever v/Dorte Maiken Lohse og Steffen Overgaard

Ræsonnementskompetencen – den vigtigste kompetence i matematikundervisning? v/Dorte Moeskær

Tidlig algebra – hvordan kan tidlig algebra og undersøgende matematik understøtte alle elevers læring? v/Heidi Kristiansen og Thomas Kaas

Program

Kl. 08.30 – Registrering, kaffe/te og brød
Kl. 09.00 – Velkomst v/Jonas Juul Hansen og Kirsten Søs Spahn, CFU
Kl. 09.05 – Mod på mat v/Steffen Overgaard, lektor v. KP og Dorte Maiken Lohse, lektor v. KP
Kl. 09.45 – Ræsonnementskompetencen – den vigtigste kompetence i matematikundervisning? v/Dorte Moeskær, Ph.d., lektor
Kl. 10.30 – Pause – Forlagsbesøg
Kl. 11.00 – Tidlig algebra v/Heidi Kristiansen, lektor og Thomas Kaas, Ph.d.-studerende og formand for opgavekommissionen
K. 11.45 – Frokost
Kl. 12.30 – Workshop – Runde 1
Kl. 13.45 – Pause
Kl. 14.05 – Workshop – Runde 2
Kl. 15.30 – Opsamling og perspektivering v/Mikael Skånstrøm
Kl. 16.00 Tak for i dag.


Workshops
Prioriter 2 workshopønsker og angiv dem i notefeltet ved tilmelding!

A. Tidlig algebra v/Heidi Kristiansen, lektor og Thomas Kaas, Ph.d.-studerende og formand for opgavekommissionen
Bemærk – vælger man denne workshop kan man ikke vælge andre, pga. længden af workshoppen!
Vi sætter fokus på, hvordan elever kan udvikle deres algebraiske tænkning og forståelse af variabelbegrebet, gennem forskellige aktiviteter og dialog i matematikundervisningen. Vi tager udgangspunkt i aktiviteter, der primært er målrettet indskolingen og begyndelsen af mellemtrinnet, men trækker tråde til hele skoleforløbet. Desuden ser vi på, hvad de skriftlige prøver efter 9. klasse kræver af elevernes algebraiske tænkning og forståelse. Workshoppen veksler mellem korte oplæg, eksempler på aktiviteter til undervisningen og diskussioner.

B. Nye teknologier i matematikundervisningen, v/Lis Zacho, matematiklærer, matematikvejleder PD, cand.pæd. it-didaktisk design
NB: Medbring computer til denne workshop.
Hvad kan eleverne lære, når vi anvender nye teknologier i matematikundervisningen?
I denne workshop vil vi se på forskellige digitale teknologier og programmer og undersøge, hvordan de kan anvendes til at lære matematik. Hvordan kan det undersøgende og eksperimenterende arbejde med digitale teknologier og programmer skabe matematisk læring hos eleverne? Og hvilke andre gevinster er der for elevernes læring ift. motivation, begrebsdannelse og løsningsstrategier? Hvilken læring opnår eleverne ellers?
Vi besvarer spørgsmålene i fællesskab, efter vi har set på forskellige nye teknologier og programmer med de matematiske briller.

C. Mod på mat v/Signe Gottschau Malm, adjunkt v. KP
I projekt Mod på Mat udvikler vi undervisningsmaterialer til undervisning af  sprogbaseret og dialogbaseret matematik til nyankomne og tosprogede elever. Den grundlæggende tanke bag materialerne er, at matematikken kan fungere som en mediator mellem elevernes oprindelige sprog og kulturkontekst og det nye sprog og den nye skolekultur, som de møder i Danmark.
Da det ofte kan være en fordel at bygge videre på elevers forforståelse, og de fleste nyankomne elever har haft matematik i skolen, kan dette i mange tilfælde være et godt udgangspunkt for ny læring. Samtidig har det vist sig, at matematikundervisning kan se forskellig ud i forskellige lande, og derfor hjælper materialerne også eleverne til at blive opmærksomme på og øve sig i forskellige former for matematikundervisning, som f.eks. træningsopgaver, undersøgende matematik og dialogbaseret matematik.
I denne workshop bliver der mulighed for at arbejde med udgangspunkt i Mod på Mats undervisningsmaterialer, som er ved at blive færdigudviklet.

D. Matematiske kompetencer i anvendelse v/Klaus Fink og Torben Blanholm
Bemærk: Denne workshop er delt i 2, så ved tilmelding skal du skrive hvilken af dem, du ønsker at deltage på.
Workshop D1 – 0.-5. klasse v/ Torben Blankholm
Workshop D2 – 6.-10. klasse v/ Klaus Fink  

De matematiske kompetencer har været på dagsordenen i næsten 20 år, og i dag står de helt centralt i formålet for faget. Og lignende sker i mange andre lande. Men det kan være svært at håndtere disse matematiske kompetencer i det daglige arbejde med matematik. Det vil vi gerne gøre noget ved, så i denne workshop præsenterer vi en række aktiviteter og opgaver, der kan være med til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Der bliver eksempler for alle seks matematiske kompetencer i grundskolen, koblet til de tre matematiske stofområder.

E. KiDM – undersøgende matematik v/Dorte Moeskær Larsen, ph.d., lektor
Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet, men undervisere på andre trin er meget velkomne.
I workshoppen vil der kort blive redegjort for idéerne bag matematikdelen af KiDM og for, hvordan materialet er blevet til.
Følgende punkter vil indgå i arbejdet på workshoppen:

  • Afprøvning af mindst en af aktiviterne
  • Eksempler på elevarbejder fra KiDM
  • Introduktion til matematiksidens opbygning http://kidm.dk/matematik/laerer/
  • Kvalificering af fagteammøder
  • Mulighed for at se nærmere på de enkelte aktiviteter
  • Hvorfor og hvordan arbejde undersøgende i matematik?
  • Resultater fra matematikdelen af KiDM
  • Spørgsmål og diskussion

 Se plakat

Målgruppe
Matematiklærere

Kursusnummer
CFU119023

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00