Gå til indhold
Søg

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen. Du får også selv fingre i de nyeste apps og programmer samt idéer til, hvordan de kan bruges i praksis.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

14/12/2021

Pris

1.700,00 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Undersøgelser viser desuden, at ordblinde elever klarer sig dårligere end forventet i skolens fag og ved afgangsprøverne. Men heldigvis findes der efterhånden forskellige læse- og skriveteknologier, som kan understøtte elevernes læsning og skrivning.

Få overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen, og hvilke muligheder teknologien tilbyder, fx tale til tekst, skrivning af opgaver med skriveskabeloner, indscanning af tekster til oplæsning og anvendelse af programmerne i prøvesituationer.

Kursets indhold:

  • Konkret arbejde med mulige apps og programmer. Vi arbejder fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og skriveskabeloner.
  • Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes læring og deltagelse?
  • Viden om udfordringer med læsning og skrivning i forhold til fagenes indhold.
  • Idéer til udvikling af din praksis med inddragelse af læse- og skriveteknologi.
  • Idéer, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

 Mål
Du får kendskab til den nyeste læse- og skriveteknologi og indsigt i didaktiske overvejelser ved inddragelse af apps, tale-til-tekst og ordforslagsprogrammer i undervisningen.

Målgruppe
Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Undervisere
Helle Bonderup, lektor ved VIA UC, og Allan Madsen, konsulent

Kursusnummer
CFU129009

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00