Gå til indhold
Søg

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen. Du får også selv fingre i de nyeste apps og programmer samt idéer til, hvordan de kan bruges i praksis.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

14/12/2021

Pris

1.700,00 kr. inkl. forplejning

Kursusbeskrivelse

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Undersøgelser viser desuden, at ordblinde elever klarer sig dårligere end forventet i skolens fag og ved afgangsprøverne. Men heldigvis findes der efterhånden forskellige læse- og skriveteknologier, som kan understøtte elevernes læsning og skrivning.

Få overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen, og hvilke muligheder teknologien tilbyder, fx tale til tekst, skrivning af opgaver med skriveskabeloner, indscanning af tekster til oplæsning og anvendelse af programmerne i prøvesituationer.

Kursets indhold:

  • Konkret arbejde med mulige apps og programmer. Vi arbejder fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og skriveskabeloner.
  • Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes læring og deltagelse?
  • Viden om udfordringer med læsning og skrivning i forhold til fagenes indhold.
  • Idéer til udvikling af din praksis med inddragelse af læse- og skriveteknologi.
  • Idéer, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

 Mål
Du får kendskab til den nyeste læse- og skriveteknologi og indsigt i didaktiske overvejelser ved inddragelse af apps, tale-til-tekst og ordforslagsprogrammer i undervisningen.

Målgruppe
Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Undervisere
Helle Bonderup, lektor ved VIA UC, og Allan Madsen, konsulent

Kursusnummer
CFU129009

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00