Gå til indhold
Søg

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 26. april 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

29/03/2021

Pris

1.450 kr.

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Kurset er flyttet fra 18/1-21 til 26/4-21

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Undersøgelser viser desuden, at ordblinde elever klarer sig dårligere end forventet i skolens fag og ved afgangsprøverne. Heldigvis findes der efterhånden forskellige læse- og skriveteknologier, som kan understøtte elevernes læsning og skrivning. Men det er tidskrævende for lærere at sætte sig ind i de muligheder, som programmer og apps tilbyder, fx tale til tekst, skrivning af opgaver med skriveskabeloner, indscanning af tekster til oplæsning og anvendelse af programmerne i prøvesituationer.

Kursets indhold
• Konkret arbejde med mulige apps og programmer. Der arbejdes fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og skriveskabeloner.
• Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes læring og deltagelse?
• Viden om udfordringer med læsning og skrivning i forhold til fagenes indhold.
• Idéer til udvikling af din praksis med inddragelse af læse- og skriveteknologi.
• Idéer, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

Mål
Du får kendskab til den nyeste læse- og skriveteknologi og indsigt i didaktiske overvejelser ved inddragelse af apps, tale-til-tekst og ordforslagsprogrammer i undervisningen.

Målgruppe
Lærere, læsevejledere, ordblindelærere og it-vejledere

Underviser
Helle Bonderup, lektor ved VIA UC, og Allan Madsen, konsulent

Kursusnummer
CFU119018

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

Coronainformation

19. januar 2021
Al undervisning med fysisk fremmøde på videregående uddannelser omlægges til digitalt format – det gælder også for CFU. Vi håber at kunne afholde vores kurser som planlagt fra marts 2021.

Vi håber, dette igen bliver gældende fra 1. marts 2021
På Københavns Professionshøjskole afholder CFU sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne, håndsprit og mundbind, såfremt det er relevant. Rengøringen er intensiveret, så der rengøres kontaktpunkter to gange dagligt. Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås. Reglen om ti personer gælder ikke i forbindelse med undervisning, men alle skal bære mundbind på gang- og fællesarealer.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00