Gå til indhold
Søg

Kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingselever kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt. Få viden om og inspiration til, hvordan du med fx fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage kan anlægge en kropslig og legende tilgang til arbejdet med elevernes sprog og matematiske opmærksomhed.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 6. oktober 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

08/09/2022

Pris

1.750 kr. inkl. forplejning

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingsbørn kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt, tilgodeser mange forskellige læringsstile og gør bevægelse, fællesskab og samarbejde til en integreret del af læring.

På dette kursus vil du få inspiration til, hvordan bevægelseslege kan bruges som redskab til at styrke elevernes sprog og matematiske opmærksomhed i indskolingen. Gennem valg og justering af lege kan aktiviteterne tilpasses, så de matcher læringsmål, elevernes niveau og motivation i den konkrete situation. Du får også indblik i vigtigheden af lærerens betydning som nærværende karavanefører og dialogpartner for eleverne.

Dagen byder på konkrete idéer til sprogstimulerende og matematiske bevægelseslege og sanseaktiviteter for indskolingsbørn – eksempelvis fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage. Alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, som er lige til at gå hjem og bruge.

Kurset er meget praksisorienteret, og vi skal være fysisk aktive en del af tiden. Husk derfor praktisk tøj, som du kan røre dig i. Refleksion og erfaringsudveksling løber som en rød tråd igennem hele kurset.

Mål:
Du får:

  • viden om sammenhænge mellem krop, leg og læring, deriblandt sansemotorikkens betydning for barnets læringsparathed.
  • inspiration til at koble teori og værktøjer inden for områderne ’sprog og matematisk opmærksomhed’ og ’krop, leg og bevægelse’.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen og i skolefritidsordningen

Underviser
Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskonsulent og Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent, CFU

Kursusnummer
CFU229070

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00