Gå til indhold
Søg

Krop, leg og sansemotorisk udvikling

Børn, der har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og du bliver klædt på til at anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 10. februar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

13/01/2022

Pris

1.950 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Børn, som har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling og bliver klædt på til at anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse. Teorien vil blive eksemplificeret gennem en lang række praktiske lege- og bevægelsesaktiviteter, der passer til målgruppen.

Dagen byder på:

  • En masse konkrete lege- og bevægelsesaktiviteter, som styrker børns sansemotoriske udvikling på mange forskellige måder – eksempelvis fangelege, kommandolege, energizers, kamplege, yoga, massage og afspænding.
  • Generel indføring i at bruge krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab og det at stå i rollen som karavanefører for lege- og bevægelsesaktiviteter.

Erfaringsdeling og refleksion løber som en rød tråd gennem hele kurset, og alle aktiviteter og værktøjer samles i et elektronisk legekatalog, lige til at gå hjem og bruge. Husk tøj, som du kan bevæge dig i.

Mål:
Du får:

  • viden om grundmotorik og sansers betydning for den motoriske udvikling for 6-9-årsbarnet.
  • viden om sansemotorikkens betydning for barnets trivsel, læring og udvikling – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.
  • didaktiske værktøjer til at anvende din nye viden i daglig praksis.

Husk praktisk tøj, som du kan røre dig i. 


Målgruppe
Lærere og pædagoger i indskolingen og fritidsordninger

Undervisere
Claire Haigh Ludvigsen, ergoterapeut, og Balder Brøndsted, lege- og bevægelseskonsulent og cand.scient.idræt

Kursusnummer
CFU129022

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00