Gå til indhold
Søg

Idrættens dag

Idrættens Dag er arrangeret af CFU Bornholm i tæt samarbejde med Dansk Skoleidræt på Bornholm ved Morten Jørgensen. Dagen byder både på workshops, oplæg og mulighed for sparring og netværksdannelse med kolleger på hele øen. Vi glæder os til at byde velkommen til lærere og pædagoger, der arbejder med idræt i grundskolen.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 7. september 2022
Kl. 08.30 - 15.45

Tilmeldingsfrist

16/08/2022

Pris

Da vi har fået tilskud til at afholde dagen fra hhv. DIF og DGI’ s fordelingspulje vil det være gratis at deltage for skoler, der er med i abonnementsordningen. For andre vil prisen være 995,00 kr. inkl. forplejning.

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

08.30-09.00: Velkomst og fælles opstart

09.15-11.15 &
12.15-14.15:    Workshops (formiddagens 3 workshops gentages om eftermiddagen)

Vi forsøger at fordele deltagerne på de ønskede workshops
efter hvilke klassetrin, man underviser på. Det er derfor
meget vigtigt, at man ved tilmelding udover prioritering af workshops også angiver, hvilke klassetrin, man underviser på.

Vælg to af nedenstående workshops

Workshop 1
Motorik og bevægelse
Thea Julie Rasmussen, Dansk Skoleidræt.

God motorik er vigtig i alle aldre. Derfor skal arbejdet med motorik gøres sjovt for alle elever i skolen – fra de helt yngste i børnehaveklassen til de ældste i udskolingen, fra de elever med gode motoriske kompetencer til de idrætsusikre elever. Workshoppen er for de yngste planlagt med fokus på grov-motoriske færdigheder, der alle øves i en legende tilgang. Ved workshoppen lægges, der for ældste elever vægt på hjernetræning gennem bl.a. krydsbevægelse og koordination.

Workshop 2
Grundprincipper indenfor spring og modtagning
Anders Nielsen, Nyvest.

Kan alle springe?
Workshoppen er tilrettelagt med fokus på spring, herunder sikkerhed og modtagning, -og også bevægelsesglæden.
Hvordan kombineres de 3 elementer, der kan være modstridende, men også smelte sammen? Hvordan skabes et rum, så eleverne oplever den glæde, det er at bevæge sig på diverse redskabsopstillinger eller i for-øvelser på gulv?
Workshoppen giver dig viden om og idéer til arbejdet med børn og spring og viser, hvordan man kan inddrage elementerne i afsæt, spring og modtagning.

Workshop 3
Dans og udtryk
Jette Junker Pedersen, Åvangsskolen.

Dans og udtryk – udtryk og dans
Hvad er god undervisning i dans og udtryk? Workshoppen er bygget op omkring ideer til, hvordan man kan skabe god undervisning i dans og udtryk – også selv om man ikke selv har stor erfaring med at danse.
Der vil blive arbejdet med de grundlæggende bevægelser, rytmiske færdigheder, sammensatte bevægelsesmønstre, det at kunne beherske bevægelsesmønstre i enkle koreografier samt det frie og ekspressive udtryk.

14.30-15.30: Fælles workshop
Tematisk undervisning, herunder prøven/tekster/temaer ift. egen praksis med tematisk idrætsundervisning ved Bonnie Blicher Hedesmann, Kongeskærskolen og Anders Munch, Åvangsskolen.
Netværksdannelse og sparring på tværs.

15.30-15:45: Fælles evaluering og tak for i dag

Målgruppe
Lærere og pædagoger, der arbejder med idræt i grundskolen.

Undervisere
Thea Julie Rasmussen, Dansk Skoleidræt.
Anders Nielsen, Nyvest.
Jette Junker Pedersen, Åvangsskolen.
Bonnie Blicher Hedesmann, Kongeskærskolen.
Anders Munch, Åvangsskolen.

Kursusnummer
229436

Pia Lotte Olsen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 50

CFU Bornholm administration

Adm.

+45 41 89 91 40

CFU-kursusadministration

cfub@kp.dk
4189 9140

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00