Gå til indhold
Søg

Fra diktater til direkte staveundervisning

En god staveundervisning består ikke blot af diktater, men er struktureret og systematisk. Den øger elevernes opmærksomhed på lydfølgeregler, morfemer, forvekslingsord, fremmedord m.m. og er tilpasset den enkelte elev, så eleven kommer videre i sin staveudvikling. Du får indsigt i staveudvikling og konkrete forslag til, hvordan du kan tilrettelægge en direkte staveundervisning for alle dine elever.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 31. august 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Tilmeldingsfrist

22/06/2021

Pris

1.000,00 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

En diktat om ugen er ikke staveundervisning, men blot en evaluering af elevernes stavefærdigheder. Forskningsresultater viser, at elever, der undervises struktureret og systematisk, går markant mere frem i stavning, end elever, der ikke får en direkte instruktion i stavemåder.

Elevers staveudvikling foregår i fem faser, der overlapper hinanden. Fra hver fase tager eleverne nye stavestrategier med sig, som de kan benytte til at overkomme udfordringerne i de følgende faser. Derfor må elevernes stavefærdigheder vurderes løbende, og staveundervisningen tilpasses den enkelte elev. Alle klasser bør arbejde niveaudelt i mindst tre stavegrupper, og på mellemtrinnet og i udskolingen kan fokus være på lydfølgeregler, på morfemer og på at skrive fx fremmedord og forvekslingsord helt korrekt, så eleverne bliver klar til afgangsprøven i retskrivning.

På kurset bliver du præsenteret for forslag til tilrettelæggelse af staveundervisning og til forskellige staveopgaver og andre aktiviteter, der kan skærpe elevernes opmærksomhed på retskrivning.

Kursets indhold:

  • Staveforskning, staveudvikling og stavestrategier
  • De tre sidste staveudviklingsfaser: Lydfølgeregler, det morfematiske princip og korrekt retskrivning
  • Tilrettelæggelse af direkte og systematisk staveundervisning
  • Konkrete staveopgaver og staveaktiviteter

Mål
Du får viden om forskning i retskrivning og bliver i stand til at tilrettelægge en direkte og systematisk staveundervisning.

Målgruppe
Dansklærere på mellemtrinnet og i udskolingen samt læsevejledere

Underviser
Elsebeth Otzen, cand.pæd. i dansk og lærebogsforfatter

Kursusnummer
CFU219023

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00