Gå til indhold
Søg

Forskerdata.dk – virkelige data i matematikundervisningen

Er du også træt af skostørrelser, elevernes højder og lignende, når du skal arbejde med statistik og matematisk modellering? Forskerdata.dk indeholder store mængder virkelige data inden for de naturfaglige områder, som kan være med til at tænde elevernes lyst til at undersøge. Vi finder vores indre forsker frem, når vi dykker ned i datasættene, undersøger sammenhænge og opstiller hypoteser.

Praktisk information

Dato

Onsdag den 02/11-22 kl. 9-15 og onsdag den 23/11-22 kl. 13-16

Tilmeldingsfrist

05/10/2022

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

Er du også træt af skostørrelser, elevernes højder og lignende, når du skal arbejde med statistik og matematisk modellering? Forskerdata.dk indeholder store mængder virkelige data inden for de naturfaglige områder, som kan være med til at tænde elevernes lyst til at undersøge. Du kan kvit og frit kan hente store datamængder og finde tilhørende opgaver, som du kan anvende i undervisningen. Data er indsamlet over en lang årrække og derefter bearbejdet til brug i grundskolen.

De autentiske data lægger op til en interaktiv arbejdsform, hvor eleverne skal foretage nogle valg, inden de kan fremstille deres data i modeller. De sammenhænge, eleverne vælger at fremstille grafisk, giver mulighed for at opstille hypoteser for fx fremskrivning. Eleverne kan afprøve, diskutere og argumentere for deres valg, og det er oplagt, at klassen diskuterer de forskellige måder at fremstille data på.

På kurset finder vi vores indre forsker frem. Vi afprøver nogle af opgaverne, og du får en grundig indføring i, hvordan du kan stilladsere eleverne i arbejdet med modellering og store datamængder i regneark. Du kan vælge mellem fire temaer, der giver mulighed for et kvalificeret samarbejde mellem matematik og naturfag eller natur/teknologi.

Mål:
Du får ideer til at arbejde kompetencebaseret med data og modeller og med ræsonnementer i matematik.

Målgruppe
Matematiklærere i 5.-10. klasse

Underviser
Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent på CFU

Kursusnummer
CFU229040

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00