Gå til indhold
Søg

Evalueringsmetoder og testmaterialer – brug den viden, du får

Oplever du også, at stoffet og resultaterne fra summative test er svære at bygge videre på i elevernes fortsatte læring? Få idéer til, hvordan du kan anvende testene formativt, og bliv præsenteret for evalueringsformer, som både bruger video, audio og skriftlighed, og som kan nuancere billedet af elevernes læring og give dig et dybere indblik i deres matematiske forståelse.

Praktisk information

Dato

Onsdag den 21/09-22 + onsdag den 12/10-22 + onsdag den 09/11-22 kl. 13-16

Tilmeldingsfrist

24/08/2022

Pris

1.300 kr. inkl. forplejning

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

Oplever du også, at stoffet og resultaterne fra summative test er svære at bygge videre på i elevernes fortsatte læring?

Summative test giver dig en evaluering af læring, hvis du blot lægger testresultaterne i skuffen, mens formative test giver dig mulighed for at arbejde med evaluering for læring, dvs. som et redskab til det fremadrettede arbejde med elevernes læring i matematik.

De fleste undervisningsmidler indeholder forslag til, hvordan du tjekker, om eleverne har lært det stof, de har arbejdet med. Evalueringerne har ofte samme struktur, selvom det er forskellige områder, der skal evalueres, og de giver ikke altid et indblik i, hvordan elevernes forståelse af og strategier til matematisk problemløsning er. Der er også langt imellem de oplevelser, hvor man som underviser kan sige: “Her lærer eleverne noget af evalueringen”.

Du kan også vælge at arbejde med formativ evaluering – med former som video, audio eller skriftlighed. Denne fremgangsmåde åbner mulighed for, at alle elever bliver set eller hørt, og du kan lettere afgøre, i hvor høj grad målene for undervisningen er nået. Dermed inddrager du evalueringerne, når næste forløb skal planlægges. Med andre ord: Du arbejder med evaluering for læring.

På kurset vil du blive præsenteret for formative evalueringsformer tilpasset forskellige matematiske emner og arbejdsformer. Vi vil sammen dykke ned i metoder, der giver basis for en yderligere læring, så eleverne i evalueringssituationen i højere grad fordyber sig og lærer mere.

Mål:
Du får indsigt i forskellige evalueringsmetoder og bliver klædt på til at evaluere for læring med udgangspunkt i en taksonomisk struktur.

Målgruppe
Matematiklærere

Undervisere
Kirsten Søs Spahn og Jonas Juul Hansen, pædagogiske konsulenter, CFU

Kursusnummer
CFU229041

Kirsten Søs Spahn

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 74 38

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00