Gå til indhold
Søg

Den nye børnelitteratur og sociale medier i mellemtrinnets danskundervisning

Kursusdagen sætter spot på cremen af moderne dansk børnelitteratur og på nogle af de medier, mellemtrinseleverne ynder at bruge tid på.

Praktisk information

Dato

Tirsdag d. 25. maj 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets afholdelse

Pris

1.250,00 kr.

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Du får en præsentation af de allernyeste og bedste børnelitterære værker for de 9-13-årige – og ikke mindst får du masser af ideer til, hvordan du kan gå til værks i undervisningen, så alle elever aktiveres og engageres i litteraturen. Vi kommer både ind på, hvordan vi kan udvikle elevernes selvstændige læsning – og hvordan vi kan organisere arbejdet med fortolkning af fælles litterære tekster.

Børnelitteraturen har de senere år været kendetegnet ved, at flere modaliteter er sat i spil og blander sig med hinanden på alternative måder. De mange modaliteter er ikke tilfældige, men signalerer betydning og udgør dermed en væsentlig del af den historie, værket vil formidle. Udgivelserne er ikke alene æstetiske mesterværker – de rummer også et enormt potentiale for udvikling af elevernes litterære og multimodale kompetence.

Vi kommer ind på, hvad en roman, en billedbog, en tegneserie og en graphic novel er, og hvordan de forskellige formater forenes i spændende hybrider, der stiller store krav til læserens multimodale kompetence.

Herefter ser vi på, hvordan vi kan byde elevernes foretrukne medier YouTube, Instagram, TikTok og Snapchat ind i klassen. Målet er, at eleverne bliver bevidste om dataetik og om de principper, sociale medier er styret af – og dermed får et mere reflekteret forhold til eget mediebrug.

Mål
At deltagerne får en indføring i moderne dansk børnelitteratur, og at de får inspiration og konkrete ideer til, hvordan den kan indgå i undervisningen, så både elevernes læse- og fortolkningskompetence udvikles. At de får inspiration til, hvordan sociale medier kan indgå i undervisningen mhp, at den enkelte elev bliver mere bevidst om sit medieforbrug.

Målgruppe
Dansklærere i 3.-6. klasse samt plc-medarbejdere.

Underviser
Trine May, læremiddelforfatter.

Kursusnummer
119407

Pia Lotte Olsen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 50

Anette Møller Thiesen

Adm. medarbejder

+45 41 89 73 51

Coronainformation

På Københavns Professionshøjskole afholder CFU Bornholm sine kurser med god afstand i undervisningslokalerne og håndsprit.

Al forplejning leveres i undervisningslokalerne, så køen i kantinen undgås. Reglen om ti personer gælder ikke i forbindelse med undervisning, men alle skal bære mundbind på gang- og fællesarealer. Pt. er det et krav, at der anvendes mundbind, hvis vi ikke kan overholde afstandskrav på 1 m, hvilket vi bestræber os på så vidt muligt.

Covid-19 har indflydelse på alles privat- og arbejdsliv, men mange aktiviteter kan heldigvis gennemføres – når blot vi har fokus på myndighedernes retningslinjer. Såfremt anbefalingerne fra myndighederne ændres og får betydning for Center for Undervisningsmidlers tilbud, vil vi give direkte besked til alle involverede.

CFU-kursusadministration

cfub@kp.dk
4189 9140

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00