Gå til indhold
Søg

Dansklærerens dag 2022 – for de ældste

Lysten driver værket. Litteratur- og læselyst er et højaktuelt tema, som vi om formiddagen vil folde ud og angribe fra forskellige vinkler. Eftermiddagen består af 8 temagrupper, som vil kaste lys over forskellige danskfaglige emner.

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 14. september 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

25/08/2022

Pris

1.400 kr. inkl. forplejning

Lysten driver værket
Litteratur- og læselyst er et højaktuelt tema, som vi om formiddagen vil folde ud og angribe fra forskellige vinkler. Eftermiddagen består af 8 temagrupper, som vil kaste lys over forskellige danskfaglige emner.

Program
08.30-09.00 Ankomst og morgenkaffe
09.00-09.05 Velkomst
09.05-10.05 Læselyst og læsefordybelse v/Kristiane Hauer
10.05-10.20 Nyt fra danskkonsulenterne på CFU
10.20-10.40: Formiddagskaffe/te og frugt
10.40-11.30 Om visuelle spændetrøjer v/Rasmus Meisler
11.30-12.30 Fra bogdropper til binge-læser v/Trine May
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.35 Temagruppe 1 – 1 runde
14.35-14.55 Eftermiddagskaffe/te og kage
14.55-16.00 Temagruppe 2 – 2. runde
16.00 tak for i dag

Fælles oplæg
Læselyst og læsefordybelse v. Kristiane Hauer, ekstern lektor, DPU Aarhus Universitet
Kristiane Hauer vil med afsæt i sin forskning om ’Læsning og fordybelse’ præcisere, hvad det vil sige at fordybe sig i at læse, og hvordan man kan styrke læselysten hos de ældste elever. Det drejer sig om at skabe bedst mulige betingelser for, at eleverne bliver opslugte og fordybede, når de læser.

Om visuelle spændetrøjer v. Rasmus Meisler, illustrator af børne- og ungdomsbøger
Billeder i bøger øger unges lyst til at læse, og derfor udgives der også flere og flere interessante billedfortællinger for unge i disse år. Rasmus Meisler vil i sit oplæg fortælle om sit arbejde med at skabe illustrationer til ungdomsbøger og aviser. I samarbejde med forfattere som Camilla Hübbe, Jesper Wung Sung og Hanne Kvist har han tegnet mange grafiske romaner og digitale fortællinger bl.a. NORD 2, som vi får lov at smugkigge i.

Fra bogdropper til binge-læser v. Trine May, lærebogsforfatter
Hvordan kan man skabe læselyst hos eleverne, samtidig med at de udvikler sig som kompetente læsere? Oplægget giver ideer til, hvordan litteraturlæsning og læselyst kan sættes på skemaet – omend det lyder paradoksalt, for kan man overhovedet skemalægge lyst?

Temagrupper
NB: Husk når du tilmelder dig dagen, at skrive hvilke 2 temagrupper du ønsker at deltage i.

Temagruppe 1 (A,B og D)
A. Skab ramme for læselyst v. lærere og lærebogsforfattere Ulla Maria Michaelsen og Dorthe Rise
Alt for mange udskolingselever mister lysten til at læse. Derfor skal vi skabe nogle rammer, som kan støtte, motivere og opmuntre eleverne til fortsat at have lysten til at læse. På workshoppen præsenterer vi ideer og praksisnære greb, som I kan bringe ind i klasserummet eller til skolens PLC og (gen)skabe elevernes læsemotivation.

B. De nye vurderingskriterier til skriftlig fremstilling i praksis v.  Mads Remmer læringskonsulent, UVM
Her er fokus på, hvordan man kan anvende de nye vurderingsdimensioner til dansk skriftlig fremstilling til at sætte retning for det skrivedidaktiske arbejde i danskundervisningen. De nye vurderingsdimensioner vil blive udfoldet, og der vil være praksisnære eksempler på, hvordan man kan designe autentiske fremstillingssituationer, hvor de tre dimensioner Funktion, Indhold og Form udgør rammen.

Temagruppe C er AFLYST
C. Goddag, det er fjernsynet! v. Katja Gottlieb, lærebogsforfatter 

Det er ikke sikkert, at dine elever ser fjernsyn af sig selv? I workshoppen får du redskaber til at arbejde med tv-mediets genrer i danskundervisningen, som kan være med til at opbygge elevernes viden og fagsprog om tv. Vi undersøger udvalgte tv-udsendelser, som dine elever selv kan streame på mitCFU. Du får også ideer til, hvordan eleverne sideløbende selv kan producere tekster, fx kortere tv-indslag og nogle af de paratekster, der knytter sig til tv. Endelig får du inspiration og vejledning til at bruge tv som fordybelsesområde til den mundtlige prøve.

D. Nye romaner til dansk i udskolingen v. danskkonsulent Trine Ferdinand og forfatter Jonas Kleinschmidt
Kom og bliv inspireret til at læse vores nyindkøbte romaner med dine store elever. Hør forfatteren Jonas Kleinschmidt fortælle om sine to fantastiske ungdomsromaner Drengene (2018) og Englene over København (2020), som vi netop har indkøbt. Få inspiration til, hvordan du kan sætte romanerne i spil på kreative og spændende måder i danskundervisningen. 


Temagruppe 2 (E, F, G og H)
E. Hør forfatteren Sanne Munk Jensen fortælle om sine ungdomsbøger
Sanne Munk Jensens ungdomsromaner har med deres rammende miljørealisme, skarptskårne scener og fængende plot inviteret mange nye læsere ind i litteraturens verden. Sanne Munk Jensen bringer os tættere på hinanden på tværs af alder, landsdel og livsvilkår. Kom og hør hende fortælle om sit forfatterskab, om sine nye projekter, om sin omsorg for de unge og om sin særlige motivation for netop at blive ved med at skrive til dem.

F. DM i fagene – dansk v. Tina Ravnsmed Hamborg, projektleder, DM i fagene
I DM i dansk arbejder udskolingseleverne med virkelighedsnære opgaver, der udarbejdes i samarbejde med virksomheder og organisationer. Herved får eleverne styrket deres kompetence i at skrive i konkrete og autentiske kommunikationssituationer, hvilket vægtes højt i de nye vurderingskriterier i skriftlig fremstilling. Formålet med DM i fagene er at hylde fagligheden samt at styrke elevernes motivation ved at vise dem, hvad deres fag kan bruges til ”i virkeligheden”. I temagruppen vil du blive præsenteret for spændende danskopgaver, som er blevet til i samarbejde med så forskellige virksomheder som Dansk Forfatterforening, ARKEN, DR og Salling Group, så du er godt klædt på til at lade dine elever deltage i den gratis konkurrence. 

G. Kom i gang med fanfiction! v. danskkonsulent Dorte Haraldsted Mortensen, CFU, KP
Fornøjelse er målet og vejen er netværk og samarbejde, når børn og unge skriver tekster og deler viden om computerspil, yndlingsserier eller kendisser på nettet. Med fanfiction kan unge fans hænge ud med Harry Styles eller spille quiddich med Harry Potter i deres egne historier. Hvis du inviterer fanfiction ind i skolen, kan du skabe et legende rum, hvor det er let at komme i gang med at skrive, og hvor eleverne kan dyrke deres passion og samtidig udvikle skriveridentitet.

H. Film i dansk  v. Lisbeth Arto Juhl Sibbesen, undervisningsredaktør, Det Danske Filminstitut og Jacob Breuning, projektleder for Med Skolen i Biografen
Med udgangspunkt i to af Filminstituttets undervisningstilbud bliver der sat fokus på film i danskundervisningen. Undervisningsplatformen Filmcentralen er blevet opgraderet med flere faciliteter og nyt indhold. Platformen rummer fortsat masser af film og undervisningsmaterialer, men er blevet mere elevrettet og har flere kreative og medskabende aktiviteter. På Filmcentralen ligger også nye undervisningsmaterialer til de film, som bliver vist i skolebiografordningen Med Skolen I Biografen. Få en præsentation af ordningen og årets program med filmklip og nedslag i materialerne.

Målgruppe
Dansklærere i 6.-10. klasse og vejledere

Kursusnummer
CFU229009

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

Dorte Haraldsted Mortensen

Pædagogisk konsulent

+45 41 89 70 13

Trine Ferdinand

Pædagogisk Konsulent

+45 41 89 70 53

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00