Gå til indhold
Søg

Dansklærerens dag 2021

Klassikere i nye klær’ Hvilket potentiale rummer ældre litteratur, og hvordan kan den gøres vedkommende for nutidens elever? Få faglige vitaminer til din danskundervisning med fælles oplæg om formiddagen og temagrupper med forskellige danskfaglige vinkler om eftermiddagen.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 15. september 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

18/08/2021

Pris

1.400 kr.

Tilmeld dig

Kursusbeskrivelse

Program
Kl. 08.30-09.00 Ankomst, morgenkaffe og forlagsudstilling
Kl. 09.00-09.05 Velkomst
Kl. 09.05-09.55 Hvorfor skal vi læse det gamle lort? v/Johannes Fibiger, Professionshøjskolen VIA
Kl. 09.55-10.45 Lad os rejse os v/Jesper Wung Sung, børne- og ungdomsforfatter
Kl. 10.45-11.05 Kaffepause
Kl. 11.05-11.55 Med nye øjne – ældre litteratur i danskundervisningen v/Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen
Kl. 11.55-12.40 Lundby remake v/Allan Otte, kunstmaler
Kl. 12.40-13.30 Frokost
Kl. 13.30-14.10 Temagruppe 1
Kl. 14.15-15.00 Temagruppe 2
Kl. 15.00-15.15 Kaffepause
15.15-16.00 Temagruppe 3

 

Hvorfor skal vi læse det gamle lort? v/Johannes Fibiger, VIA
Det bliver stadig sværere at få elever til at læse ældre litteratur, hvilket ikke betyder, at det ikke er vigtigt. For det er det – af mange grunde. Dem stiller vi skarpt på i oplægget, hvor der også kommer didaktiske overvejelser over hvad og hvordan.

Lad os rejse os v/Jesper Wung Sung, børne- og ungdomsforfatter
Hør forfatteren fortælle om og læse op fra sit forfatterskab. Om at stå på skuldrene af andre forfattere, og hvad der driver ham som skrivende. Få mundrette smagsprøver af Jesper Wung-Sungs “Mine ar”, “Guldfisken Glimmer” og “Lad os rejse os”.

Med nye øjne – Ældre litteratur i danskundervisningen v/Katja Gottlieb, Dansklærerforeningen
Litteraturen er vores hukommelse. Den giver eleverne mulighed for at få adgang til andet end sig selv og åbner for nye måder at forstå verden på. Oplægget tager fat om den ældre litteraturs mange muligheder i mødet med de nye øjne, der skal læse den og bære den med sig videre.

Lundbye remake v/Allan Otte, kunstmaler
Kunstmaleren Allan Otte maler moderne landskabsbilleder med tydelige referencer til guldalderen. Hør ham fortælle om hans værker, der citerer og direkte kommenterer på guldaldermalerier og ældre dansk kunsthistorie.

Ved tilmelding skal du vælge 3 temagruppeønsker, en fra gruppe 1, en fra gruppe 2 og en fra gruppe 3 og angive dem i notefeltet.

Temagruppe 1

Dine danskkonsulenter giver dig en veloplagt og målrettet lynpræsentation af aktuelle skønlitterære bøger og e-bøger, undervisningsbøger, tv-udsendelser og spillefilm, som du kan låne til dine elever på mitCFU.dk

A: 0.-2. kl. Thomas Ais Christensen, danskkonsulent CFU KP
B: 3.-4. kl. Dorte Haraldsted, danskkonsulent CFU KP
C: 6.-7. kl. Trine Ferdinand, danskkonsulent CFU KP
D: 8.-9. kl.
Maiken Adelsten danskkonsulent CFU KP


Temagruppe 2

A: Multimodalitet i litteraturundervisningen (0.-4. kl.)
Det er ikke noget nyt, at der er billeder i børnelitteratur. Det nye er, at litteraturen er blevet multimodal, og at adskillige modaliteter er aktive medfortællere af den historie, et værk vil kommunikere. Der leges med skrifttyper, farver, materialitet osv. – og det lægger op til, at eleverne leger med. I temagruppen introduceres du til begrebet multimodalitet, du præsenteres for den nyeste multimodale børnelitteratur og ikke mindst får du inspiration og konkrete ideer til, hvordan multimodale værker kan indgå i danskundervisningen.
Trine May, kursusinstruktør og lærebogsforfatter til bl.a. ”Hul igennem – multimodale fortællinger til indskolingen” fra Gyldendal


B: Sansespor (5.-8. kl.)
Trænger du og dine elever til nogle sjove, forfriskende og anderledes skriveopgaver? Så kom og hør om ideerne bag undervisningsbogen Sansespor til hhv. mellemtrinnet og udskolingen. Udgangspunktet er elevernes sansninger på konkrete fysiske steder fx i en skolegård eller ved et stoppested. Herefter vælger de, hvilken type tekst de vil skrive, og hvordan de vil sætte den i spil i verden. Eleverne lærer at vælge skrivestrategi og en passende teksttype til formålet.  Før dine elever kan blive kompetente skrivere, kræver det, at du giver dem værktøjer til at mestre kommunikative strategier – det giver både skrivelyst og skriveoverskud.
Yvonne Hejselbæk Roug-Andersen og Merete Schou, lektorer og lærebogsforfattere til ”Sansespor” fra Dansklærerens Forlag


C: Den store bandebog (6.-9. kl.)

Et arabisk ordsprog ”Du hersker over ordet, indtil du har sagt det” opsummerer ganske godt filosofien bag Den store bandebog. Hvis vi ikke kender bandeordenes betydning og heller ikke må få lov at jonglere rundt med sprogets værste gloser, forstår vi heller, at det ikke nødvendigvis er selve ordet, men konteksten, der betyder mest. Forfatteren Nanna Kalinka Bjerke introducerer bogen og dens hensigt. Desuden vil der være lejlighed til at dykke lidt ned i det undervisningsmateriale, der er produceret til bogen.
Nanna Kalinka Bjerke, kommunikationsrådgiver og forfatter til ”Den store bandebog” fra Gads Forlag


D: Drama – et boost til litteraturarbejdet (7.-9. kl.)
Drama i tekstform er igen blevet et krav i opgivelserne til prøven i 9. klasse. Er det endnu et benspænd, eller er det god energi til litteraturarbejdet? Temagruppen byder på forskellige ideer, der kan inspirere og nuancere arbejdet med dramagenren – både som selvstændigt forløb og i samspil med andre genrer. Du vil møde og afprøve tilgange til konkrete eksempler på manuskripter og andre forlæg til forestillinger og dramaproduktioner.
Birgitte Therkildsen, danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter til bl.a. ”Spot på drama” fra Dansklærerforeningens Forlag

Temagruppe 3

A: Miniværk (2.-4 kl.)
Miniværk er en serie af selvstændige bøger til den første litteraturundervisning. Værkerne har temaer, som optager børn: at være alene hjemme, at have mareridt, at være anderledes, at forældre er for meget… og de er både sørgelige, uhyggelige og sjove. Miniværk er stor litteratur, som er i øjenhøjde med eleverne. Ord og billeder fylder lige meget. Til alle værkerne ligger gratis litteraturopgaver, med en undersøgende, sansende og æstetisk tilgang.
Kenneth Jakobsen Bøye, lærebogsfatter og redaktør til bl.a. ”Miniværk” fra Alinea

B: Hvad be´ ha – Er du SkriveKlar? (6.-9. kl.)
Det skal give mening at skrive, og det skal være sjovt at lære at skrive! Oplægget præsenterer en ny tilgang til skriveundervisningen, der sparker stilen til hjørne, sætter genren bagerst i bussen og lader skriveformål og leg med sproget være det styrende.  Få indblik i tankerne bag serien SkriveKlar fra 6.-9.klasse, hvor tekster skrives på en overvejelse fremfor en indskydelse, hvor tre ryk og en aflevering er et gennemgående princip og hvor tekstsamtaler erstatter lærerens ensomme og til tider alt for tidskrævende arbejde med at give feedback.
Charlotte Rytter,
kursusinstruktør og lærebogsforfatter til bl.a. ”SkriveKlar” fra Gyldendal

C: Brugstekster – Tekster med et særligt ærinde (7.-9. kl.)
Tekster, der skal bruges til noget, tekster fra vores hverdag, tekster med et særligt fokus på modtageren. Den ”nye” tekstkategori brugstekster skal indgå i både det receptive og det produktive danskarbejde.
Kom bag om tekstkategorien, og mød eksempler på brugstekster med forskelligt fokus fx fra hjemmet, medierne og det offentlige rum. Få inspiration til at undersøge udvalgte brugstekster og til forløb, hvor skrevne og multimodale tekster indgår.
Birgitte Therkildsen, danskfaglig konsulent og lærebogsforfatter til bl.a. ”Spot på brugstekster” fra Dansklærerforeningens Forlag.

D: Stewart Stardust på årsplanen! (7.-9 kl.)
Kongerækken er en ny bogserie, hvor hver bog præsenterer en vigtig kulturpersonlighed med relevans for danskfaget. Temagruppen præsenterer seriens to første bøger. I Kongen af comedy får du ideer til, hvordan du kan engagere dine elever i sprog og mundtlighed med afsæt i et af tidens største sproglige talenter, Anders Matthesen. Her indgår klassisk humorteori, teori fra retorikken og begreber fra standuppens helt egen fagterminologi. I Kongen af pop gælder det Kim Larsen, der ikke blot var popsanger, men et kulturfænomen, der kunne samle alle danskere. Men hvad var det han kunne? Og hvori bestod hans folkelighed?
Trine May, kursusinstruktør og lærebogsforfatter til bl.a. ”Kongerækken” fra Dansklærerforeningens Forlag

Målgruppe
Dansklærere, dansk- og læringsvejledere

Kursusnummer
CFU119019

Thomas Ais Christensen

Dansk

+45 41 89 74 28

Coronainformation

14. juni 2021

Fra 14. juni er kravet om mundbind ophævet, og det samme gælder kravet om at holde 1-2 meters afstand på campus.

Du skal fortsat have gyldigt Coronapas, når du skal ind på campus, og det bliver tjekket ved stikprøvekontrol. Der kan være lidt kø ved stikprøvekontrollen ifm. indgangen på professionshøjskolen. Du kan derfor med fordel downloade dit testsvar/have dit print af testsvar klar, inden du møder op.

Det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden, og at vi alle følger de almindelige regler for at forebygge smitte, dvs. vask hænder, sprit af, hold afstand osv. Hold også øje med skilte, og følg anvisninger om brug af trapper, elevatorer o.l.

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00