Gå til indhold
Søg
Børn & Billeder billede

Konference: Børn & Billeder

Vil du og dine elever ændre verden? Skubbe til den? Eller påvirke den? Dette års konference med temaet ’Råb op!’ byder på en interessant blanding af aktuelle talks og workshops, der undersøger, hvad der kan ske, når æstetik og aktivisme mødes, og hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

Praktisk information

Dato

Onsdag d. 2. oktober 2024
Kl. 09.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

4. september 2024

Pris

1.500 kr.

Tilmeld

Kursusbeskrivelse

Råb op! – Når æstestik og aktivisme mødes

Vil du og dine elever ændre verden? Skubbe til den? Eller påvirke den?
Dette års konference med temaet ’Råb op!’ byder på en interessant blanding af aktuelle talks og workshops, der undersøger, hvad der kan ske, når æstetik og aktivisme mødes, og hvordan billeder kan være en kilde til igangsættelse af legende, eksperimenterende og sanselige processer for alle børn.

PROGRAM

09.00 Ankomst og registrering, morgenkaffe og brød
09.30 Velkomst og introduktion til dagen
09.45 Klog på verden gennem billedhandlinger, Keynote v/Marco Evaristti
10.45 Pause
11.00 Arbejd aktivistisk i billedkunstundervisningen, Keynote v/ Rikke Hyldahl Homann
12.00 Opsummering
12.15 Frokost, netværk og læremiddeludstilling
13.00 Workshops – husk at vælge workshop ved tilmelding
15.00 Fernisering, refleksion og kaffe/kage
15.50 Fælles afrunding og tak for i dag

 

WORKSHOPS
Her får du mulighed for at afprøve og arbejde med forskellige udtryksformer inden for plane, rumlige og digitale billeder.

HUSK ved tilmelding at skrive, hvilken workshop du ønsker.

1. Badges, billeder og forandringer v/ Mette Hansen, forfatter og lærer
På denne workshop vil vi fremstille badges og samtidig stille skarpt på kunstens potentiale i spændet mellem billedudtryk og aktivisme.
Vi vil diskutere kunstens rolle i aktivisme: Hvordan kan kunst udtrykke sociale og politiske budskaber? Hvad adskiller kunstnerisk aktivisme sig fra andre former for aktivisme?
Badges kan antage mange former. Vi designer og fremstiller egne aktivistiske badges, som kan repræsentere et tema, vi føler os passionerede om, eller et budskab, vi ønsker at sprede.
Vi reflekterer løbende over, hvordan vi kan integrere aktiviteten i vores undervisningspraksis, og hvordan vi kan støtte eleverne i at udvikle deres demokratiske stemme gennem  billedkunstfaglige aktiviteter såsom badgefremstillng.

2. Trash-Tech Art v/ Jakob Damgaard Laursen, specialkonsulent, Future Classroom Lab, CFU København
Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med aktivistiske skulpturer ved hjælp af genanvendte materialer og enkelte kredsløbsteknologier?
Vi skal både idegenere, vælge materialer og fremstille skulpturer. Når skulpturerne begynder at tage form, er det tid til at integrere kredsløbsteknologierne for at skabe bevægelse i  skulpturen, fx ved at montere motorer til at få visse dele til at bevæge sig, tilslutte solcellepaneler for at skabe interaktion med lys eller tilføje bevægelsessensorer for at få skulpturerne til at reagere på beskuerens tilstedeværelse.
Undervejs reflekterer vi over, hvordan og hvorfor de konkrete teknologier har deres berettigelse i billedkunstundervisningen.

3. Det er en tunnelbog – ikke en harmonika! v/ Helle Damgaard Melin, pæd. konsulent, CFU Absalon
Tunnelbøger har en lang historie – helt fra underholdning på omrejsende shows i det 15. århundrede (såkaldte peepshows) til dagens brug i undervisning.
Bøgerne giver elever en kreativ platform til at arbejde med forskellige udtryksformer som tegning, maling og collage, og den tredimensionelle karakter udfordrer elevernes rumlige opfattelse
og kreative tænkning. Vi kan bruge tunnelbøger aktivistisk ved at skabe scenarier, der kommunikerer budskaber om samfundsmæssige forhold.
På denne workshop starter vi med idégenerering, hvorefter du skal fremstille din egen tunnelbog. Vi vil diskutere, hvordan de udtryksfulde tunnelbøger kan bruges i billedkunstundervisning
og få elevernes billedsproglige udvikling i spil på nye måder.

4. Agitprop – kunst, grafik og propaganda v/ Birgitte Hemmingsen, adjunkt, Professionshøjskolen Absalon
Agitprop er en kommunikationsform, der har til formål at påvirke mennesker gennem bevidst formidling af ideer. Udtrykket er en sammentrækning af ’agitation’ og ’propaganda’ og stammer fra Rusland, hvor det kommunistiske parti systematisk indoktrinerede befolkningen med socialistiske ideer.
I dag bruges agitprop stadig, ofte af autoritære regimer, og på denne workshop udforsker vi, hvordan det kan påvirke vores opfattelse. Vi arbejder med, hvordan positive og negative  associationer kan bruges visuelt i hverdagen, og skaber et stort grafisk fællesværk, der anvender agitprop til at formidle idéer og holdninger.
Vi skaber desuden grafiske bannere med farver og billeder, der bevidst påvirker gennem visuel formidling, hvor agitprop bliver et værktøj til forandring.

Børn & Billeder – folder
Børn & Billeder – flyer

Målgruppe
Lærere og pædagoger i billedkunst – både obligatorisk forløb og valgfag

Underviser
Diverse

Kursusnummer
konference CFU-K24048

Marlene Muhlig

+45 41 89 75 66

CFU-kursusadministration

kursus-cfu@kp.dk
4189 9113

Mandag-torsdag kl. 8.30-15.00
Fredag kl. 8.30-14.00