Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

CAS i din matematikundervisning – ONLINE

Har du ikke fået taget hul på CAS endnu? Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Dato

19.01.21 kl. 9-12
01.02.21 kl. 13-16

Sted

Online kursus

Funktionel grammatik

Vil du gerne arbejde funktionelt med grammatik, så sproglig bevidsthed bliver en naturlig del af arbejdet med litteratur, fagtekster og brugstekster? Lær et funktionelt sprog om sprog, som skaber bevidsthed om de sproglige ressourcer, som kendetegner fx berettende, argumenterende og reflekterende tekster.

Dato

Tirsdag d. 26. januar 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Online kursus

Nye undervisningsforløb NaturBornholm

NaturBornholm har lavet nogle nye undervisningsforløb, som vi gerne vil vise dig.

Dato

Tirsdag d. 23. februar 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Nest-pædagogik i praksis

Nest-programmet er et skoleudviklingsprogram med fokus på inkluderende fællesskaber for børn med og uden særlige behov. Nest-pædagogik inspirer til design af hverdagspraksis, der kommer alle børn til gode.

Dato

Torsdag d. 25. februar 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evolution og biodiversitet

Du får redskaber til at bringe forskningen – og hvordan den bruges eller misbruges – ind i undervisningen.

Dato

01/03/2021 kl. 13.00-16.00
22/03/2021 kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Tre små morfemer – ret så stor betydning

Elevernes opmærksomhed på ords betydningsdele (morfemer) kan have stor betydning for udviklingen af deres ordkendskab og stave- og læsefærdigheder.

Dato

Mandag d. 1. marts 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skab med teknologier

Hvordan står det til med den rumlige intelligens, og hvordan kan du bruge den i undervisningen? Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere af ægte produkter. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner, som førhen var forbeholdt industrien, nu er tilgængelige for skoler.

Dato

Tirsdag d. 9. marts 2021 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 13. april 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 6. maj 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Aktuelle Lernmittel ins Spiel bringen

Elevernes interesse for tysk er afgørende for, at de bliver dygtige. Vedkommende læremidler og de måder, du bruger dem på, er med til at skabe engagement. Tag med på opdagelse i læremidlernes univers – hvad kan du låne og streame fra CFU, og hvordan kan materialerne bruges i tyskundervisningen?

Dato

Onsdag d. 10. marts 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Molevitten – Nyt dansksystem – der får alle med!

Sådan lærer elever at mestre læsning og at får lyst til litteratur – og dermed læseglæde.

Dato

Onsdag d. 10. marts 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Spilbaseret læring – digitale universer

De fleste børn synes, det er sjovt at spille. Men det er som regel en aktivitet, der foregår i fritiden. Spørgsmålet er, om man kan udnytte denne glæde og motivation ved spil til at skabe øget læring og trivsel i skolen?

Dato

Torsdag d. 11. marts 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 15. april 2021 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 19. maj 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Danskvejledernetværk: Hvordan kan vi skabe en engagerende og meningsfuld skriveundervisning?

Vil du deltage i et netværk med dansklærere, danskvejledere og fagteamansvarlige, hvor du får nye input om fag, litteratur og bøger?

Dato

Tirsdag d. 16. marts 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Onsdag d. 17. marts 2021
Kl. 14.30 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Aktuelle Lehrmittel ins Spiel bringen

Interesse for tysk er afgørende for, at eleverne bliver dygtige til faget. Veje til at skabe engagementet hos eleverne er bl.a. at bruge vedkommende læremidler og de måder, du bruger dem på. Tag med på opdagelse i læremidlernes univers. Hvad kan du låne og streame fra CFU, og hvordan kan materialerne bruges i tyskundervisningen?

Dato

Torsdag d. 18. marts 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Dansk som andetsprog

Føler du dig usikker på, hvordan du giver dine elever med dansk som andetsprog de bedste betingelser for at lære, eller vil du bare gerne opdateres med nyeste forskning på området?

Dato

Tirsdag d. 23. marts 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Stimulating vocabulary – planning and playing

Vocabulary is essential for learning English. How can we work with vocabulary in a playful, but meaningful way? This course will give ideas on how you strategically plan to work with vocabulary e.g. how to recycle valuable words in order to stimulate your pupils’ language skills.

Dato

Torsdag d. 25. marts 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Billedkunst, valgfag og prøve – kom godt fra start

Bliv klædt på til både at undervise og føre til prøve i faget.

Dato

Fredag d. 26. marts 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mobbemønstre og magtkampe – Håndtering af mobning i skolen

Mobning er en kompleks og vanskelig størrelse, der ikke lader sig løse med simple metoder. For at kunne forebygge og tackle mobning på måder, der virker, er der behov for både viden om mobning som fænomen og viden om, hvordan mobning bedst kan undgås og håndteres.

Dato

Tirsdag d. 6. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvordan arbejder man undersøgende med sine elever i matematikundervisningen? – Dublering

Der tales meget om at eleverne skal kunne arbejde undersøgende - men hvad er det? Vi vil på kurset se på hvilke opgavetyper som forskellige typer af undersøgende virksomhed, se på muligheder og faldgruber samt hvordan man kan organisere sin undervisning.

Dato

Tirsdag d. 6. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Talblindhed – Hvad, hvorfor og hvordan?

Elever i vanskeligheder i matematik - med særlig fokus på talblindhed.

Dato

Onsdag d. 7. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

PLC-dagen 2021

De higer og (under)søger PLC som omdrejningspunkt for undersøgende læreprocesser

Dato

Torsdag d. 8. april 2021
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Hvordan arbejder man undersøgende med sine elever i matematikundervisningen?

Der tales meget om at eleverne skal kunne arbejde undersøgende - men hvad er det? Vi vil på kurset se på hvilke opgavetyper som forskellige typer af undersøgende virksomhed, se på muligheder og faldgruber samt hvordan man kan organisere sin undervisning.

Dato

Torsdag d. 8. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Talblindhed – Hvad, hvorfor og hvordan? – Dublering

Elever i vanskeligheder i matematik - med særlig fokus på talblindhed.

Dato

Fredag d. 9. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematiklærerens dag 2021

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger.

Dato

Tirsdag d. 13. april 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Når børn reagerer

Al adfærd er kommunikation, men alligevel har de børn, som mestrer det talte sprog, en fordel i forhold til de børn, der slår, sparker og kaster med ting, for at blive set, hørt og forstået. Disse børns reaktioner udfordrer os på mange måder, er enormt ressourcekrævende og arbejdet med dem er ofte konfliktfyldt og præget af magtesløshed. Samtidig tager de ofte fokus fra den gruppe af børn, som i stedet reagerer indad, men også forsøger at fortælle os noget vigtigt.

Dato

Tirsdag d. 13. april 2021
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 14. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Skriftligt arbejde i tysk – Er du træt af at sidde og rette Google Translate?

Har du lyst til at se nærmere på arbejdet med elevens styrker og svagheder i skriftligt arbejde i tysk? Er du i tvivl, om eleven bruger din feedback? Vil du arbejde videre med en konstruktiv elev-til-elev-feedback?

Dato

Torsdag d. 15. april 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grammatik im Kontekst lernen

Med afsæt i mottoet ”Aktive elever lærer mest” ser vi på grammatikarbejde i kontekst. Eleverne skal styrke deres formidlingsevne og sproglige korrekthed.

Dato

Torsdag d. 15. april 2021
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Løbende differentiering og evaluering i indskolingen

Elever udvikler deres læsning og skriftlighed i forskellig takt og med forskellige behov for støtte. Der skal derfor differentieres, men differentiering kræver effektiv evaluering. De årlige læsetest er langtfra nok til at vurdere elevernes faglige udvikling og kan være svære at handle på.

Dato

Mandag d. 19. april 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skriftlighed i danskfaget

Skrivefærdigheder er en vigtig kompetence, både til personlig og faglig udvikling. Danskfaget rummer et væld af muligheder for at eksperimentere og udvikle den skriftlige kompetence. Men hvordan får vi støttet eleverne så de opnår lyst og kompetencer til at bruge skriftsproget?

Dato

Onsdag d. 21. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Torsdag d. 22. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen.

Dato

Mandag d. 26. april 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Writing

Guided Writing giver struktur på din skriveundervisning i indskolingen. Bliv inspireret til, hvordan du kan differentiere undervisningen, og hvordan du samtidig kan bruge elevernes egne tekster til undervisning i fonologi og grammatik samt til andre sproglige aktiviteter.

Dato

Mandag d. 26. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Reading – differentieret læseundervisning i indskolingen

Guided Reading er et anderledes bud på en differentieret læseundervisning for samtlige elever i klassen. Læsningen foregår på homogene læsehold, hvor eleverne hver dag bliver guidet i deres læsning af underviseren. Læseforståelse og samtale om det læste er centrale elementer i Guided Reading.

Dato

Mandag d. 26. april 2021
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

En haj til medier og en ørn til litteratur

Allerede i indskolingen er det vigtigt, at eleverne forholder sig reflekteret til de mange medier, de er omgivet af.

Dato

Tirsdag d. 27. april 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation

Hvad er Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK)?

Dato

27/04/2021 09:00-16.00
28/04/2021 09:00-16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Læs for Livet – Spot på læselysten

Hvordan giver man adgang til bøger og skaber læselyst blandt børn og unge, der ellers har modstand mod bøger og ikke-alderssvarende læseevner? Og hvordan får man læselysten til at spire?

Dato

Torsdag d. 29. april 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-café: Nyt til dansk – mellemtrin

Caféeftermiddag - nye materialer til dansk

Dato

Tirsdag d. 4. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Styrk børns selvstændige refleksion og opgaveløsning

Som lærer oplever du måske elever i din klasse, der har svært ved at gå selvstændigt i gang med en opgave, har svært ved at holde fokus på det relevante og/eller virker urolige og umotiverede. Workshoppen tager afsæt i Feuersteins medierede læring og i tilgange, der benytter den medierede læring som udgangspunkt.

Dato

Tirsdag d. 4. maj 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Den første læsning og skrivning i børnehaveklassen

Grundigt og varieret arbejde med sprog er afsættet, når vi sætter fokus på den tidlige læsning og skrivning i børnehaveklassen. Gode fortællinger må der til, når eleverne skal udvikle deres sprog. Temaerne på dette kursus vil være tidlig læsning, opdagende skrivning og fælles historier.

Dato

Onsdag d. 5. maj 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

CFU-café: Nyt til dansk – indskoling

Caféeftermiddag - præsentation af nye materialer til dansk

Dato

Mandag d. 10. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sikker læsning i 2.-3. klasse – Hvad ved vi, og hvad gør vi?

Eleverne har knækket koden og har fået en god læsestart. Men hvordan sikrer vi elevernes fortsatte udvikling? Hvad siger forskningen om det næste udviklingstrin, og hvordan arbejder vi med flydende læsning og stavning i praksis?

Dato

Tirsdag d. 11. maj 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-café: Nyt til dansk – udskoling

Caféeftermiddag - nye materialer til dansk

Dato

Mandag d. 17. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Evaluering af fp9 i dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i dansk, skriftlig fremstilling, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Torsdag d. 20. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

PLC-netværksmøde

Læringsrum - hvad er det gode læringsrum og hvordan kan det se ud?

Dato

Torsdag d. 20. maj 2021
Kl. 15.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Den nye børnelitteratur og sociale medier i mellemtrinnets danskundervisning

Kursusdagen sætter spot på cremen af moderne dansk børnelitteratur og på nogle af de medier, mellemtrinseleverne ynder at bruge tid på.

Dato

Tirsdag d. 25. maj 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i engelsk

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes prøve skriftlige prøve i engelsk, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 26. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Flydende læsning i praksis

Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres.

Dato

Torsdag d. 27. maj 2021
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes prøve skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Torsdag d. 27. maj 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunstfagets dag 2021

Kom og få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN.

Dato

Fredag d. 4. juni 2021
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

ARKEN, Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj

Dansklærerens dag 2021

Tørster du efter at blive opdateret inden for dit fag?

Dato

Onsdag d. 1. september 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Børnehaveklassens dag 2021

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen.

Dato

Torsdag d. 9. september 2021
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Le Tour De France

Det bliver stort! Le Tour de France kommer til Danmark i 2022. Hvad er mere oplagt end at inddrage dette kulturfænomen i din franskundervisning? Du kan arbejde med ’touren’ på utrolig mange måder. Vi afprøver forskellige materialer, som du får mulighed for at tilpasse til din undervisning.

Dato

Onsdag d. 26. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V