Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

CAS i din matematikundervisning (online)

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik. Vi udbyder i år CAS-kurset som en onlineløsning, så du kan deltage hjemmefra eller fra din skole.

Dato

Tirsdag d. 10. august 2021
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Online kursus

Styrkelse af elevers medbestemmelse i undervisningen

Som et led i det danske formandskabsprojekt for Nordisk Ministerråd Nordens unge i bæredygtige fællesskaber har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Danmark sammensat en materialepakke til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne, der fokuserer på at styrke elevers medbestemmelse i undervisningen.

Dato

Torsdag d. 19.08.2021
Torsdag d. 09.12.2021
Begge dage kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

GeoGebra niveau 1 – for begyndere

Hvis du endnu ikke er kommet i gang med GeoGebra, er her den helt oplagte mulighed. Arbejdet med GeoGebra motiverer eleverne og giver dig mulighed for at iscenesætte en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning i geometri. På kurset er der god tid til at blive fortrolig med de grundlæggende værktøjer, og du får inspiration til, hvordan de kan inddrages i din undervisning.

Dato

Mandag d. 23. august 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Lys og Mørke

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm udbydes dette kursus, som via lyskunst, billedkunst, salmetekst og melodier vil inspirere deltagerne til et tværfagligt undervisningsforløb omkring temaet ’Lys og mørke’.

Dato

Tirsdag d. 24. august 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Bornholms Kunstmuseum
Otto Bruuns Pl. 1
3760 Gudhjem

Google Translate-freie Zone – eigene Texte schreiben

Hvordan kan du arbejde med den skriftlige dimension med afsæt i elevernes styrker og svagheder, og hvordan kan du rammesætte undervisningen, så eleverne både bruger hinandens og din feedback? Vi ser på typer af skriftligt arbejde, hvor eleverne tilegner sig viden om sprogets opbygning og bliver kompetente digitale tekstskrivere.

Dato

Onsdag d. 25. august 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kommunikation og coaching – værktøjer til trivsel og arbejdsglæde

Ønsker du at blive bedre til at kommunikere og dermed opleve mærkbare forbedringer i dine relationer? På kurset gennemgår vi bl.a. typiske faldgruber, forebyggelse af misforståelser, coachingmetoder, aktiv lytning og feedback, og du bliver med konkrete, gennemprøvede kommunikationsværktøjer i stand til at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter både personligt og i arbejdssammenhænge.

Dato

Onsdag den 25. august 2021, kl. 09.00-14.00
Torsdag den 26. august 2021, kl. 09.00-14.00
Onsdag den 22. september 2021, kl. 10.00-12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 26.08.2021
Torsdag d. 07.10.2021
Torsdag d. 04.11.2021
Torsdag d. 16.12.2021
Torsdag d. 27.01.2022
Torsdag d. 10.03.2022
Torsdag d. 28.04.2022
Torsdag d. 09.06.2022
Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Praksisrettet indsats for elever i matematikvanskeligheder

Oplever du også, at nogle elever står tidligt af matematikken? Og er det en udfordring at ramme både de lavt- og de højtflyvende matematikelever? Vi vil arbejde med, hvordan du tilrettelægger den bedste indsats for elever i matematikvanskeligheder, så den passer til netop din skole. Du får bl.a. indsigt i kortlægning af elever i matematikvanskeligheder og afprøver din egen tilrettelagte indsats på din skole.

Dato

Torsdag d. 26. august 2021
kl. 09.00 - 15.00
Onsdag d. 15. september 2021
kl. 13.00 - 16.00


Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Infomøde om fp9 i matematik

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den mundtlige prøve i matematik i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.

Dato

Torsdag d. 26. august 2021
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Elever i læse- og skrivevanskeligheder

Hvordan kan man på en effektiv måde tilrettelægge korte, intensive forløb for en mindre gruppe elever i læse- og skrivevanskeligheder? Du får idéer til kortlægning af elevernes vanskeligheder og konkret indhold til afgrænsede faglige forløb med fokus på forskellige aspekter af læse-/skriveprocessen: ’Interaktiv skrivning’ (0.-1. kl.), ’Balanceret læseundervisning’ (1.-3. kl.) og ’Skub på tekstforståelsen’ (2.-8. kl.).

Dato

Mandag d. 30. august 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Fra diktater til direkte staveundervisning

En god staveundervisning består ikke blot af diktater, men er struktureret og systematisk. Den øger elevernes opmærksomhed på lydfølgeregler, morfemer, forvekslingsord, fremmedord m.m. og er tilpasset den enkelte elev, så eleven kommer videre i sin staveudvikling. Du får indsigt i staveudvikling og konkrete forslag til, hvordan du kan tilrettelægge en direkte staveundervisning for alle dine elever.

Dato

Tirsdag d. 31. august 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Infomøde om prøverne i dansk fp9

Bliv klædt på til at kunne honorere kravene til både de skriftlige og den mundtlige prøve i dansk i 9. klasse, så dine elever kan få det bedst mulige udgangspunkt.

Dato

Tirsdag d. 31. august 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mød højt begavede børn i skolen – identifikation og undervisning

Alt for mange højtbegavede børn mistrives, keder sig i undervisningen og udnytter ikke deres potentiale. Og alt for mange voksne tror, at de højtbegavede børn nok skal klare sig, men det er ikke en selvfølge. Så hvordan hjælper vi dem bedst? Formålet med kurset er at gøre dig skarp på, hvad der kendetegner et højtbegavet barn, og hvordan du bedst støtter og udfordrer barnet i din undervisning.

Dato

Onsdag d. 1. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Prøven i idræt – hvordan?

Er det første gang, du skal føre elever op til prøven i idræt, eller har du allerede haft din debut, men vil gerne blive klogere på prøven? Bliv introduceret til prøven trin for trin, få del i de mange erfaringer, som undervisere og censorer har samlet i prøvens levetid, og få gode råd og fif til din praksis. Kort sagt: Bliv klædt på til at føre dine elever op til prøve, uden at der opstår tvivl eller fejl.

Dato

Torsdag d. 2. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 02. september 2021
Torsdag d. 02. december 2021
Torsdag d. 17. februar 2022
Torsdag d. 05. maj 2022
- Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hug og snit en ske

Bliv inspireret til udendørs aktiviteter med eleverne, hvor der præsenteres og afprøves muligheder for at arbejde i frisk nyfældet træ.

Dato

Torsdag d. 2. september 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie 23

9.-klasseprøverne i læsning og retskrivning

Eleverne bliver ikke dygtigere af test og prøver. Men de kan klare sig bedre til de afsluttende prøver, hvis de i 8. og 9. klasse har arbejdet selvstændigt eller i differentierede grupper med tekster og opgaver, som ligner dem, de møder til prøverne. De skal med andre ord bagom prøverne og arbejde med de faglige aspekter. Du får konkrete idéer til, hvordan du kan undervise dine elever frem mod prøverne.

Dato

Mandag d. 6. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

GeoGebra niveau 2 – for let øvede

Du bruger allerede GeoGebra, men vil gerne kunne lidt mere. Du får inspiration til og konkrete eksempler på, hvordan du kan at arbejde med fx geometriske undersøgelser og konstruktion. Vi undersøger og eksperimenterer og anvender GeoGebra til opsamling og præsentation af data. Aktiviteterne kan du bruge i din undervisning og dermed styrke elevernes forståelse af visuelle repræsentationer og modeller.

Dato

Mandag d. 6. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

What’s next?

Den gode læring i engelsk skal fortsætte på mellemtrinnet, og undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne bevarer lysten til at lære sproget og bliver klædt på til at klare de øgede faglige udfordringer. Hvordan kan du som lærer rammesætte en undervisning, hvor du integrerer autentisk sprog, fokuserer på chunks og ordforråd og sikrer en progression; også hvis du ikke bruger et bogsystem?

Dato

Tirsdag d. 7. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Syng dig glad – med kor og fællessang

Er der noget bedre end en skole fuld af sang og glæde? Sang i timerne, til morgensang og i børnekoret. På dette kursus får du en gratis bogpakke og masser af inspiration til sange og metoder, som kan få gang i børnenes stemmer og gøre fællessangen og koret fuld af liv og bevægelse. Vi gennemgår et repertoire til hele året, og du får idéer til optræden, morgensang og besøg uden for skolen.

Dato

Tirsdag d. 7. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Naturfagenes sprog og matematiske værktøjer

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på sprog og systematisk databehandling. Elevernes udvikling af fagsprog og matematisk systematisering af data danner rammen for dette kursus. Du bliver klar til at levere en undervisning, der tager elevernes undersøgelser alvorligt og gør dem klar til den skriftlige prøve.

Dato

Tirsdag d. 7. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Tek-tirsdage

Vær med, når vi i hele skoleåret 2021-2022 afprøver et helt nyt format, hvor hands-on og teknologiforståelse følges ad med din praksis.

Dato

Tirsdag d. 7. september 2021
Tirsdag d. 5. oktober 2021
Tirsdag d. 2. november 2021
Tirsdag d. 7. december 2021
Tirsdag d. 4. januar 2022
Tirsdag d. 1. februar 2022
Tirsdag d. 1. marts 2022
Tirsdag d. 5. april 2022
Tirsdag d. 3. maj 2022
Tirsdag d. 7. juni 2022
- alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bliv opdateret på børne- og ungdomslitteraturen

Vil du gerne have overblik over, hvad der er kommet af ny børne- og ungdomslitteratur? Vil du gerne vide, what’s hot og what’s not? Steffen Larsen kommer igen i år og fortæller engageret om aktuelle bøger.

Dato

Tirsdag d. 7. september 2021
Kl. 13.15 - 15.45

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Positiv psykologi i skolen

Positiv psykologi er videnskaben om optimal menneskelig trivsel og præstation. Lær at bruge metoder fra positiv psykologi i din hverdag, og bliv bedre til at fokusere på dine og andres styrker frem for at fokusere på problemer. Få desuden konkrete værktøjer til at sætte fokus på styrker og trivsel, og bliv bedre til at glæde dig og skabe positive relationer til andre.

Dato

Onsdag den 8. september 2021, kl. 09.00-14.00
Torsdag den 9. september 2021, kl. 09.00-14.00
Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 10.00-12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Hvad gør jeg med skriftlig fremstilling i udskolingen?

Oplever du som lærer, at eleverne har svært ved at skrive længere tekster? At de ikke har så meget på hjerte og mest skriver for at opfylde lærerens krav? Tænker du, at eleverne er blevet ordfattige? Vil du gerne give eleverne hjælp til at blive engagerede skribenter, der ovenikøbet kan lege med sproget?

Dato

Onsdag d. 8. september 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Børnehaveklassens dag 2021

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen.

Dato

Torsdag d. 9. september kl. 09.00-15.30.
Der serveres morgenkaffe/brød kl. 08.30.

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Religionernes dag 2021

Hent masser af inspiration til din undervisning på Religionernes dag, som hvert år tager et aktuelt og vedkommende tema op. Dagen afholdes på Syddansk Universitet i Odense i samarbejde med Religionslærerforeningen.

Dato

Torsdag den 09/09/2021 kl. 10.00 - 16:00.
Der serveres morgenbrød kl. 9.30.

Sted

Syddansk Universitet
Campusvej 5, indgang P
Mødested: Auditorium O100
5230 Odense M

Stemningsfuld, legende undervisning

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med forskellige perspektiver på leg og legekvaliteter i din undervisning? Ønsker du at undersøge og skabe mere eksperimenterende, kreativ, menings- og stemningsfuld undervisning sammen med andre lærere? Og vil du gerne blive klogere på, hvordan du gennem leg kan kvalificere elevernes læring og udvikling? Så er dette kursus noget for dig!

Dato

Torsdag d. 9. september 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 4. november 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 13. januar 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Lav noget at sidde på – inspiration til valgfaget håndværk og design

Hvordan får man eleverne til at arbejde innovativt i håndværk og design?

Dato

Torsdag d. 09. september 2021
Torsdag d. 23. september 2021
- Begge dage kl. 12.00-16.00

Sted

Heldagsskolen
Almindingensvej 23
3751 Østermarie 23

Sikkert greb om den mundtlige prøve – overblik, fordybelse og formidling

Har du brug for at få styr på de mange detaljer ved den mundtlige prøve i dansk? På kurset får du indsigt i prøvens krav og muligheder, og du får inspiration til aktuelt indhold til brug i undervisningen. Vi arbejder med at udnytte prøvedelenes gode potentialer, så eleverne kan få overblik og tilegne sig værktøjer til fordybelse samt strategier til formidling.

Dato

Mandag d. 13. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Prøverne i dansk – for debutanter

Er du ny lærer – eller er det længe siden, du har afholdt prøver i dansk – så kan kravene til både den skriftlige og den mundtlige prøve med forløb, indhold og muligheder være en stor udfordring. Det kræver overblik at vejlede eleverne og finde rundt i de forskellige regler, frister, kriterier, rammer og roller. Få en komplet guide til de formelle krav ved den skriftlige og den mundtlige prøve i dansk.

Dato

Tirsdag d. 14. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Stilen er død – vigtige pejlemærker i årsplan og forløb

Skriftlig fremstilling har rykket sig de senere år – fra fokus på genrer til fokus på kommunikationssituationen. Vi ser på, hvad eleverne rent faktisk skal lære fra 5. klasse og frem, og hvad der skal være styrende i dansklærerens planlægning - både på den korte og den lange bane. Vi genfinder overblikket og den røde tråd, og du får masser af inspiration og konkrete idéer - lige til at hapse med hjem til undervisningen.

Dato

Tirsdag den 14. september 2021, kl. 9-15

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

De urolige og vanskelige elever i klassen

Hvem er de urolige og vanskelige elever?

Dato

Tirsdag d. 14. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Dansklærerens dag 2021

Klassikere i nye klær’ Hvilket potentiale rummer ældre litteratur, og hvordan kan den gøres vedkommende for nutidens elever? Få faglige vitaminer til din danskundervisning med fælles oplæg om formiddagen og temagrupper med forskellige danskfaglige vinkler om eftermiddagen.

Dato

Onsdag d. 15. september 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bevægelse, leg og teamlæring

Det psykiske og det sociale miljø i en klasse - og dermed forudsætningerne for kognitiv indlæring - kan påvirkes gennem fysisk leg. Vi lærer også bedre, når vi er i bevægelse og har det sjovt. Men det kræver overskud, øvelse og inspiration at tilgå dette arbejde. Med bevægelsesværktøjet MosaIQ udforsker vi det legende og samarbejdende univers, og du vil møde et væld af nye spil, lege og samarbejdsøvelser.

Dato

Onsdag d. 15. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Basismodul: Teknologiforståelse i et skoleledelsesperspektiv

Teknologiforståelse bliver heftigt diskuteret i pressen og på diverse sociale medier - ikke mindst om det bliver et nyt, stort fag i folkeskolen eller en dimension i allerede eksisterende fag.

Dato

Onsdag d. 15. september 2021
Torsdag d. 14. oktober 2021
- begge dage kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden

Lær at arbejde med klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden.

Dato

Onsdag d. 15.09.2021
Tirsdag d. 05.10.2021
Begge dage kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

En inspirationsbombe til din musikundervisning

Få idéer til at skabe en levende musikundervisning, der aktiverer ALLE eleverne på én gang. En musikundervisning, som har fokus på både musikudøvelse og musikalsk skaben. Med udgangspunkt i rytmiske sange, jazz, folk, samba og hiphop vil vi arbejde med arrangementer, der kombinerer sang, kor, enkelt sammenspil, dans og bevægelse. Alle arrangementerne er lige til at gå hjem og bruge.

Dato

Torsdag d. 16. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

… og ikke alt, der tæller, kan tælles (Einstein)

Oplever du også, at stoffet og resultaterne fra summative test er svære at bygge videre på i elevernes videre læring? Evalueringsformer, som både bruger video, audio og skriftlighed, nuancerer billedet af elevernes læring og giver dig overblik over, i hvor høj grad de har lært det, du har sat som mål for undervisningen. Dermed bliver det lettere at inddrage elevernes læring i planlægningen af det næste forløb.

Dato

Torsdag d. 16. september 2021
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 7. oktober 2021
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 4. november 2021
kl. 13.00 - 16.00


Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Dato

Torsdag d. 16. september 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunst, valgfag og prøve – kom godt fra start

Bliv klædt på til både at undervise og føre til prøve i faget.

Dato

Fredag d. 17. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

GeoGebra niveau 3 – for øvede

Du er fortrolig med GeoGebra, men vil gerne kunne endnu mere. Vi vil lægge vægt på mulighederne for at arbejde undersøgende og eksperimenterende med GeoGebra, og du får konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med elevernes kompetencer og matematiske forståelse. Kurset er blended og består af en fysisk og en online del med mulighed for at afprøve stoffet med eleverne mellem de to gange.

Dato

Mandag d. 20. september 2021
Kl. 13.00 - 16.00
Mandag d. 4. oktober 2021
kl. 14.00 - 16.00 - Online

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sansebaseret skriveundervising

Udvikling af elevers skrivekompetence kræver fokus på skriveglæde og skriveridentitet. Kreativ skrivning med udgangspunkt i sansninger er et effektfuldt afsæt, som vil få eleven til at opleve skrivningen som meningsfuld og motiverende. Vi har fokus på kommunikationssituationen, hvor væsentlige elementer i tekstproduktion er hensigt, målgruppe, skriverolle og situation.

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Massage, leg og bevægelse – metoder til at styrke klasseledelse

Berøring, bevægelse og leg er vigtige næringskilder til børns generelle trivsel, tryghed og tillid til sig selv og hinanden. Når kroppen har det godt, og når der er god balance i nervesystemet, er det langt nemmere at være nysgerrig på verden, indgå i relationer og tage læring til sig. Få en praktisk og sanselig introduktion til, hvordan du kan bruge massage, leg og berøring til at styrke klasseledelse.

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Rencontre autour de deux thèmes

Det kan være en kunst at fastholde elevernes motivation. Gennem spændende og vedkommende temaer samt relevante kommunikative mål kan du understøtte elevernes lyst til at lære. Vi vil arbejde med de to velafprøvede temaer ’Voyager’ og ’Technologie - aujourd’hui et demain’ samt med de kommunikative mål, som vi kan opstille inden for disse to temaer.

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Prøve med selvvalgt problemstilling i kulturfag

Er du klar og parat til prøve med selvvalgt problemstilling i kulturfag? Kulturfagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab er som bekendt prøvefag til udtræk i grundskolen. Fra flere sider opleves det, at mange lærere, der underviser i fagene, er glade for det, men samtidig usikre på, hvordan prøvekravene og Fælles Mål skal gribes an.

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 14.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skrivesituationer på mellemtrinnet – progression i skrivearbejdet med fokus på både helhed og detalje

At gøre eleverne til både glade, aktive og kritiske skrivere er en stor mundfuld. En væsentlig del af arbejdet i den gode og konstruktive retning skal foregå på mellemtrinnet. Det kræver engagerende skriveforløb, autentiske skrivesituationer, sprogligt fokus, gode modeltekster og varierede præsentationer, når eleverne på mellemtrinnet skal blive glade, aktive og kritiske skrivere. … og pyha, hvordan når vi alt det?

Dato

Tirsdag d. 21. september 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematik i børnehaveklassen

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på den viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle deres matematiske forståelse. Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres verden arbejder undersøgende i undervisningen.

Dato

Onsdag d. 22. september 2021
Onsdag d. 13. oktober 2021
- Begge dage kl. 13:00-16:00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mad i det fri – bålteknikker, mad fra naturen og bålmad i praksis

Kurset giver dig inspiration til at bruge mad i det fri med børn, både pædagogisk og fagligt.

Dato

Onsdag d. 22. september 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Lejrpladsen ved Udkæret, Almindingen.
Springbakkevejen 9
3720 Aakirkeby

Netværksmøde for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 23. september 2021
Torsdag d. 18. november 2021
Torsdag d. 10. februar 2022
Torsdag d. 21. april 2022
- Alle dage kl. 14:00 - 16:30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Podcast i historie og samfundsfag – ja tak!

Walk n’ listen – and then talk. Sæt en podcast i ørerne, og giv dig selv og dine elever en pause fra skærmen. Podcast giver masser af muligheder for dig som underviser og er et yderst populært medie – især blandt unge – og undersøgelser viser, at inddragelse af podcast i undervisningen har en positiv effekt både på indlæringen og trivslen.

Dato

Torsdag d. 23. september 2021
Kl. 12.30 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Regnestrategier – for de yngste

Alt for mange elever ender i matematikvanskeligheder, fordi de sidder fast i rigide tællestrategier. Bliv klogere på regnestrategier, og få indsigt i deres betydning for elevernes udvikling i matematik. Få desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så dine elever udvikler mange forskellige strategier og vænnes til at tænke fleksibelt allerede fra deres første møde med tal.

Dato

Mandag d. 27. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sammenhæng i danskfagets tekster – fiktion og fagtekster på mellemtrinnet

De sidste par år er der udkommet en række opsigtsvækkende romaner, som er særdeles velegnede til mellemtrinnets litteraturundervisning. Bliv præsenteret for de allerbedste, og få masser af konkrete idéer til, hvordan de kan indgå i din undervisning. Vi drager også paralleller til fagtekster om fiktion, så der på en meningsfuld måde skabes sammenhæng i danskfagets tekster.

Dato

Tirsdag den 28. september 2021, kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Regnestrategier – for de yngste

Alt for mange elever ender i matematikvanskeligheder, fordi de sidder fast i rigide tællestrategier. Bliv klogere på regnestrategier, og få indsigt i deres betydning for elevernes udvikling i matematik. Få desuden inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så dine elever udvikler mange forskellige strategier og vænnes til at tænke fleksibelt allerede fra deres første møde med tal.

Dato

Tirsdag d. 28. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Musik som valgfag – inspiration og overblik

Synes du, at valgfaget musik er spændende, men også en udfordring? Og har du brug for inspiration til undervisningen og overblik over de faglige krav til faget? På dette kursus bliver du præsenteret for masser af godt indhold – lige til at gå til, og du får bud på, hvordan du kan planlægge en undervisning fuld af spilleglæde og kreativitet. Du bliver også ført godt ind i forberedelse og afvikling af prøven.

Dato

Onsdag d. 29. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Regnestrategier – for mellemtrinnet

Hjælp dine elever med at videreudvikle gode og fleksible regnestrategier, og giv dem en større forståelse for tal. Få idéer og inspiration til, hvordan du kan sætte fokus på regnestrategier og sætte dem ind i en didaktisk sammenhæng. Du vil blive præsenteret for masser af aktiviteter, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Dato

Onsdag d. 29. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Computationel tænkning

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'computationel tænkning'.

Dato

Onsdag d. 29. september 2021 Kl. 13.00-16.00
Mandag d. 25. oktober 2021 Kl. 09.00-15.00
Onsdag d. 24. november 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Grib litteraturen på mellemtrinnet – læs litteratur med krop og sjæl

Hvordan kan du organisere og variere din litteraturundervisning med en æstetisk og sansebaseret tilgang, hvor der er plads til fællesskab og samtale? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’ ved fx at producere en brevkasse, en Book Bento eller en litteraturkuffert.

Dato

Torsdag d. 30. september 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Gå på opdagelse i den nye micro:bit

Med den nye micro:bit fra 2020 følger en række opdateringer og forbedringer, som blandt andet gør det meget lettere at arbejde med lyd gennem en indbygget mikrofon og højttaler. Derudover er der kommet nye interaktionsmuligheder, idet logoet er blevet berøringsfølsomt. På dette kursus vil vi arbejde eksperimenterende med at skabe digitale artefakter med den nye micro:bit.

Dato

Onsdag d. 30. september 2021 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 13. oktober 2021 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 26. oktober 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Gratis online kursus ultra:bit challenge – knæk koden til bevægelse

Bliv klar til at deltage i ’ultra:bit challenge – knæk koden til bevægelse’ - et gratis online kursus sammen med dine elever.

Dato

Torsdag d. 30. september 2021 Kl. 09.00-11.00

Sted

Online kursus

Billedfortællinger på mellemtrinnet

I moderne billedfortællinger møder børn en mikroudgave af den komplekse verden, der omgiver dem, og de får både æstetiske oplevelser og erfaringer med at navigere i en flertydig tekst. Vi går på opdagelse i de mange nye billedfortællinger, og du får teori og konkrete idéer til, hvordan du kan skabe en undersøgende litteraturundervisning, hvor elevernes læseoplevelse og bogens æstetik og tematik er i fokus

Dato

Mandag den 4. oktober 2021, kl. 9-15

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

CAS i din matematikundervisning

Har du ikke taget hul på CAS endnu? CAS er et obligatorisk værktøj i matematik både på mellemtrinnet og i udskolingen. Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Dato

Mandag d. 4. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematiklærerens dag 2021

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg, deltage i workshops og dele erfaringer med gode kolleger.

Dato

Tirsdag den 05/10/21, kl. 09.00-16.00.
Der serveres kaffe/te/brød kl. 08.30.

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Giv dine elever ordet!

Giv din mundtlighedsundervisning et boost! Eleverne udvikler sig inden for de mundtlige genrer, når vi underviser i dem. Du får idéer og redskaber til at undervise i mundtlighed og inspiration til at udvikle dine elevers kommunikative kompetencer. Vi afprøver konkrete aktiviteter, og du får idéer fra undervisningsmaterialet 'Ordet er dit' med hjem til din egen undervisning

Dato

Tirsdag d. 5. oktober 2021
Kl. 12.30 - 16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Samarbejd med verden – og udvid elevernes horisont

Hjælp dine elever til at udvide deres horisont og forstå andre kulturer. eTwinning er en nem og gratis måde at skabe internationale kontakter og få verden ind i klasseværelset på. Onlineplatformen giver mulighed for autentisk kommunikation mellem dine elever og elever fra Europa og andre steder i verden, fx Martinique og Azerbaijan. Alle fag er repræsenteret - på verdensplan deltager mere end 800.000 lærere!

Dato

Tirsdag d. 5. oktober 2021
kl. 12.30 - 16.00 og
Tirsdag d. 2. november 2021
kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Motivation und Mündlichkeit im Deutschunterricht

At være motiveret er afgørende; også når det handler om at tale tysk. Elevernes motivation og lærer-elevrelationen påvirker og styrer deres adfærd og deltagelse i undervisningen. Få input til, hvordan du tilrettelægger en meningsgivende undervisning, der giver eleverne succesoplevelser og lyst til at deltage mundtligt i tysk.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematik i børnehaveklassen

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på den viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle deres matematiske forståelse. Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres verden arbejder undersøgende i undervisningen. På kurset arbejder vi tværfagligt med afsæt i Fælles Mål og læseplanen for børnehaveklassen.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
kl. 13.00 - 16.00
Onsdag d. 10. november 2021
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematik og forandring

Få gode ideer til undervisningsmateriale samt ideer til fagteamarbejde ud fra materiale til Matematikkens Dag.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Børnenes U-landskalender 2021 – Lær Kenyas Turkana-børn at kende

Årets U-landskalender går til Kenya, hvor I skal besøge Turkana-folket, der dagligt kæmper for at få de mest basale livsvilkår opfyldt. I kommer også med ud i de frugtbare bjergområder, til kæmpebyen Nairobi, og så skal I arbejde med Kenyas fantastiske natur og vilde dyreliv. På kurset får du en god introduktion til Kenya og årets materiale, indblik i tilblivelsen af årets elevhistorie og inspiration til undervisningen.

Dato

Torsdag d. 7. oktober 2021, kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Makerspaces – fra technosløjd til pædagogisk praksis

Makerspaces og makerteknologier giver eleverne mulighed for at være kreative skabere af ægte produkter. Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner, som førhen var forbeholdt industrien, nu er tilgængelige for skoler. Nogle skoler råder allerede over en del af disse maskiner, andre skoler drømmer stadig. Men hvordan gør man, og hvordan passer det ind i skolens pædagogiske praksis?

Dato

Torsdag d. 7. oktober 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 25. november 2021 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 2. februar 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Psykisk førstehjælp til unge

Rekordmange unge har det svært. Mobning, angst, pres i forhold til uddannelse og sociale medier er bare nogle af de udfordringer, der bidrager til, at mange unge mistrives. Forældre, lærere, mentorer, trænere m.fl. kan ofte se det, men de ved ikke, hvordan de kan hjælpe bedst muligt.

Dato

Torsdag d. 07.10.2021
Fredag d. 08.10. 2021
Begge dage - Kl. 9.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunst – valgfag og prøve

Mangler du inspiration til din undervisning i valgfaget billedkunst? Og har du brug for overblik over og gode råd til prøven? Så er dette kursus noget for dig. Vi ser på, hvordan nye Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning er tænkt, og du får en gennemgang af prøven og idéer til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne bliver klædt på til prøven.

Dato

Fredag d. 8. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Nye idéer til GeoGebra (online)

Har du brug for input til din undervisning i GeoGebra, så er denne fleksible løsning måske noget for dig. På kurset arbejder vi bl.a. med 3D, CAS og statistik, og du får konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med elevernes kompetencer og matematiske forståelse. Kurset er online og foregår i en vekselvirkning mellem videooplæg, gruppesamtaler/-øvelser og fælles diskussion af de enkelte stofområder.

Dato

Mandag d. 11. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Online kursus

Giv dine elever læseglæde og fiktionskompetence

God litteraturundervisning har fokus på elevernes oplevelse, indlevelse og sanser, og den skaber både glæde og begejstring. Du får idéer til, hvordan du tilrettelægger en litteraturundervisning, der med en undersøgende tilgang og fokus på æstetiske læreprocesser giver eleverne lyst til at læse litteratur – samtidig med at de får fiktionskompetence og opnår masser af faglig læring.

Dato

Tirsdag d. 12. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sproglig udvikling i natur/teknologi

Elever lærer gennem sproget. Ved at arbejde mere med det naturfaglige sprog i undervisningen lærer eleverne mere. Få viden om det talte og skrevne fagsprog samt værktøjer til at tilrettelægge din undervisning med en sprogbaseret tilgang. Vi finder de gode tekster, der kan udvikle elevernes kommunikationskompetencer i forhold til formidling, ordkendskab samt faglig læsning og skrivning.

Dato

Tirsdag den 12. oktober 2021, kl. 13.00-16.00
Tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

At skabe motivation hos eleverne – hvad og hvordan?

Motivation er ikke noget, elever har eller ikke har - det er noget, vi sammen kan skabe ved de rette betingelser!

Dato

Tirsdag d. 12. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Videoworkshop – få styr på video til undervisning

Video er blevet en helt central del af moderne undervisning - uanset om der er tale om virtuel undervisning eller almindelig tilstedeværelsesundervisning.

Dato

Tirsdag d. 12. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Brug nyhedsmedier i samfundsfag

Motivér dine elever ved at arbejde med medier og autentiske problemstillinger i undervisningen. På kurset får du bud på, hvordan du kan udvikle dine elevers kompetencer og danne dem alment og demokratisk. Du bliver bl.a. præsenteret for andre læreres idéer til at anvende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet Seismo, og du får mulighed for selv at lægge op til engagerende elevaktiviteter.

Dato

Onsdag d. 13. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Korte skriveøvelser er vejen frem

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kodning og matematik

Motivér dine elever med kodning i matematik. Kodning er en ny og spændende indgangsvinkel til faget, som giver mulighed for at arbejde logisk og problemorienteret med fokus på de matematiske kompetencer. Der er mange sammenhænge mellem matematik og kodning: logik, kriterier, symboler, koordinatsystemer, variable, funktioner m.m.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
kl. 13.00 - 16.00
Mandag d. 22. november 2021
kl. 13.00 - 16.00


Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kom i gang med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 1)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Bliv inspireret til at bruge Excel regneark med eleverne (igen). Der kommer eksempler fra mange af skolefagene, ikke kun matematik. Denne workshop starter fra begyndelsen; workshop nr. 2 er for mere øvede.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grøn dannelse – mere af det

I foråret 2021 blev vi klogere på de mange interessante grønne tiltag, som foregår i både børnehaver og skoler. Der er faktisk sket et kvantespring i udeliv og udeundervisning. Men hvordan bliver vi dygtigere - bedre - til at samarbejde og opbygge netværk?

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for praktikvejledere for pædagogstuderende

Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer praktikvejledere fra praktikstederne til netværksmøder med det formål, at vi gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikforløbene og på samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

Dato

Torsdag d. 28.10.2021
Tirsdag d. 15.02.2022
Begge dage kl. 14.00-16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

PLC-netværksmøde – perspektiver på vejledning

Hvordan balancerer man sin vejlederposition i relation til de konkrete opgaver?

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 15.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Historielærernes dag 2021

Med temaet "Indhenter fortiden os? - kan vi lære af historierne?" byder årets konference på spændende oplæg og praksisnære workshops.

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 08.45 - 16.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Digital myndiggørelse

Gennem arbejde med udvikling af undervisningsforløb får du indsigt i didaktik og pædagogik knyttet til teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'digital myndiggørelse'.

Dato

Mandag d. 1. november 2021 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 16. november 2021 Kl. 09.00-15.00
Torsdag d. 9. december 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Markante stemmer i tidens tekster – fra Thomas Korsgaard til Sofie Linde

Vi sætter spot på nogle af de mest markante stemmer i tidens tekster og bevæger os rundt i de tre tekstkategorier: litteratur, fagtekster og brugstekster. Du bliver opdateret på nyere tekster inden for de tre kategorier, så du kan sammensætte en varieret årsplan, der både har faglig tyngde og appellerer til eleverne. Og du får selvfølgelig idéer til, hvordan teksterne kan indgå i danskundervisningen.

Dato

Tirsdag d. 2. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skoletjenesten NaturBornholm

NaturBornholm supplerer skolernes undervisning med emner, vi har meget viden om eller udstyr til.

Dato

Tirsdag d. 2. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Robotter i undervisningen? – Det må vi undersøge …

Der findes mange robotter, som er lavet specifikt til skoleområdet. Hvad kan de? Og er de relevante at bruge i skolen? Vi undersøger nogle af de robotter, der de seneste år er blevet udviklet til undervisningsområdet. Vi stiller skarpt på læringspotentialet i at arbejde med robotter i undervisningen, og vi bliver samtidig gode til at styre robotterne og til at analysere teknologier.

Dato

Onsdag d. 3. november 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 18. november 2021 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 2. december 2021 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

3d-design og print

Lær at designe i et gratis 3d-program, som er let at gå til for elever.

Dato

Onsdag d. 3. november 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Problem posing – løs og opstil problemer

Det er nærliggende at starte træningsprogrammet, når planen bliver forstyrret af virkeligheden. Kom og træn ’problem posing’ - at formulere problemer - og bliv bedre til at skabe undersøgende aktiviteter i din daglige undervisning. Du får inspiration til forskellige typer af undersøgende aktiviteter, og vi vil se nærmere på, hvad problem posing betyder for elevernes læring og matematikundervisningen.

Dato

Mandag d. 8. november 2021
kl. 09.00 - 15.00
Mandag d. 22. november 2021
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Undersøgelsesmetoder i natur/teknik

Børn er nysgerrige på naturen og naturlige fænomener, og i skolen kan de blive klogere på verden omkring dem ved at bruge undersøgelsesmetoderne Søg-spørg-læs, Observation, Eksperiment, Prøv-dig-frem og Modeller. Du får viden om didaktiske muligheder, der kan udvikle elevernes undersøgelseskompetence, og idéer til, hvordan du kan inddrage kommunikative og matematiske kompetencer i natur/teknologi.

Dato

Tirsdag den 9. november 2021, kl. 09.00-15.00
Onsdag den 10. november 2021, kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Litteraturundervisning er mere end handlingsbroer og intertekstualitet

Gør dine elever til kompetente og glade litteraturlæsere.

Dato

Tirsdag d. 9. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke

Gør dine elever til kompetente litteraturlæsere – og giv dem litteraturglæde.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Aktiv, undersøgende og legende litteraturundervisning

Litteraturundervisning i indskolingen skal skabe læseglæde og være med til at danne eleverne. Få konkrete ideer til, hvordan du får eleverne til at være vilde med litteratur.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ultra:bit workshop for lærere og pædagoger i Københavns Kommune

NU HAR DU CHANCEN for at få masser af inspiration til, hvordan du kan bruge micro:bits i din undervisning.

Dato

Mandag den 15. november 2021 Kl. 14.00-17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Judo i indskolingen

Balance og kropsbevidsthed betyder meget for elevernes fysiske udvikling. Judo betyder ”den milde vej” og egner sig fortrinligt som lege- og bevægelsesaktivitet i indskolingen, fordi den appellerer til begge køn og alle aldre, og fordi kampsportens farlige elementer er fjernet. Vi gennemgår et helt forløb, og du får en udførlig beskrivelse af det med hjem til direkte brug i din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 16. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Podcast – a motivating way to develop oral skills

Brug af podcast kan styrke og udvikle den mundtlige dimension i engelsk, da flere elever kan komme til orde samtidig, og flere vil føle sig trygge i situationen. Hvad rummer mediet, og hvordan kan det bruges på forskellige måder rent didaktisk i forbindelse med de temaer og genrer, fx interview og debat, klassen arbejder med? På kurset opdager du podcastens mange muligheder og afprøver dem i praksis.

Dato

Tirsdag d. 16. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Judo – verdens ottendestørste idrætsgren!

Det kan være en udfordring at fastholde de ældre elevers interesse for idræt, især når vi arbejder med emner som kropsbevidsthed. Judo betyder ”den milde vej” og egner sig til skolebrug, fordi den appellerer til begge køn og alle aldre, og fordi kampsportens farlige elementer er fjernet. Vi gennemgår et helt forløb, og du får en udførlig beskrivelse af det med hjem til direkte brug i din undervisning.

Dato

Onsdag d. 17. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Stimulating Speaking

The focus on English in schools is ever increasing, as the demand for English as a global communication tool becomes more and more essential. “Stimulating Speaking” is a course designed to add excitement and laughter to your English classroom, stimulating the learners to interact together in English, at all levels. My primary focus with this age group is ‘getting the pupils to love communicating in English’, in a safe and friendly environment. My secondary focus is ‘bringing in accuracy’.

Dato

Onsdag d. 17. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Når vi spiller om fortiden, hvad vinder vi så? – Rollespil i undervisningen

Få en indføring i, hvad historiske rollespil er, hvordan de kan indgå i undervisningen i relation til Fælles Mål, og hvad eleverne potentielt set opnår, når I spiller historiske rollespil. Vi ser på teorien bag og afprøver de to historiske rollespil 'Rollespillet om Septemberforliget 1899' og 'Skal vi sige undskyld? – Danmarks rolle som kolonimagt', som begge er relevante i både historie- og samfundsfagsundervisningen.

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Having Fun with Writing

Kids either love writing or they hate it. Why is that? Is it because they are afraid of making mistakes, or getting big red lines through their essays? ‘Having fun with writing’ will involve you and your students in dynamic and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing. Learning how to write can give a strong grammatical foundation for correct and powerful speaking. Our mission as teachers is to inspire the learners to want to write.

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 23. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grib litteraturen i udskolingen – læs litteratur med krop og sjæl

Hvordan kan din litteraturundervisning i udskolingen blive mere levende, legende og lærerig? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’ gennem fx litterær aktivisme, en brevkasse eller bookstagram.

Dato

Onsdag d. 24. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Giv dine elever forskerbriller på

Forskerdata.dk er en hjemmeside, hvor du kvit og frit kan hente store datamængder og få idéer til, hvordan du kan anvende dem i undervisningen. Data er indsamlet over en lang årrække og er derefter bearbejdet til brug i grundskolen. På kurset afprøver vi nogle af idéerne, og du får grundig indføring i, hvordan du kan stilladsere eleverne i arbejdet med modellering og store datamængder i regneark.

Dato

Mandag d. 29. november 2021
kl. 09.00 - 15.00
Mandag d. 13. december 2021
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Slip fantasien løs, og fang eleverne med undersøgende matematik

Matematikopgaver skal opleves sammen med andre! Kodelåse, balloner, elastikker, fjernstyrede biler og NERF-guns lyder som en blanding af en Olsenbanden-film og et legeland, men tag ikke fejl: Matematikken er i fokus, og de matematiske kompetencer sættes i spil! Omdrejningspunktet er elevernes nysgerrighed, hvilket sætter dem i centrum for egen læring.

Dato

Torsdag d. 2. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Få styr på dynamiske regneark

Regneark er et obligatorisk hjælpemiddel i matematik, som rummer utrolig mange muligheder for at arbejde med diagrammer, talfølger, statistik, sandsynlighed og økonomi. Vi vil arbejde med fagområderne ved hjælp af både grundlæggende og mere ’gemte’ funktioner, og vi vil se på design af diagrammer, både i forhold til det visuelle og valg af repræsentation af data afhængigt af dagsordenen.

Dato

Mandag d. 6. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kommunikationskompetencer og matematisk modellering i naturfag

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på sprog og systematisk databehandling.

Dato

Mandag d. 6. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Temamodul: Eksplorativ kapacitetsopbygning

Teknologiforståelse bliver heftigt diskuteret i pressen og på diverse sociale medier - ikke mindst om det bliver et nyt, stort fag i folkeskolen eller en dimension i allerede eksisterende fag.

Dato

Onsdag d. 8. december 2021
Mandag d. 17. januar 2022
- begge dage kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for dansklærere på mellemtrinnet

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 8. december 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Taskbased Learning in the English Classroom

Vil du gerne arbejde taskbaseret i din engelskundervisning? Taskbaseret undervisning er med til at udvikle elevernes kommunikative kompetencer og tilgodeser både arbejdet med fluency- og accuracy-delen i sprogundervisningen. Vi sætter fokus på emnet både teoretisk og praktisk og ser på, hvordan du kan udvikle taskbaseret undervisning i egne klasser, og hvordan tilgangen er repræsenteret i læremidler.

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Lige i øret – musik, leg og skabende processer i indskolingen

Børn er eksperter i at lege. Musiklærere er eksperter i at få musik til at fungere. For at indskolingseleverne skal motiveres til at lave musik, skal materialet være meningsfyldt, lærerigt og sjovt. Kom og få serveret en bunke gode tips og sjove lege. Der er materiale til stemme, krop, spil og skabende processer samt gode idéer til at få hele klassen med i undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Scratch og micro:bit

Vil du gerne lave kreative animationer, spil og programmer med dine elever? Så er det visuelle programmeringssprog Scratch en oplagt mulighed. Scratch rummer en række spændende funktioner, og i samspil med micro:bitten og andre eksterne tilslutninger kan du og dine elever arbejde med sjove, varierede og spændende projekter. Du får her en introduktion og arbejder med praksisrelevante projekter

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 27. januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 9. februar 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Spielend Deutsch lernen

Står du og mangler inspiration til at variere din tyskundervisning? En idé til en lidt anderledes måde at gå til dagens tekst, eller en leg, der træner en bestemt tematik?

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Korte skriveøvelser er vejen frem – dublet

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Dato

Torsdag d. 13. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sprogforståelse i læsning – også i indskolingen

Elevernes sprogforståelse er afgørende for deres læseforståelse. Hvordan kan du undervise i sprogforståelse i læsning, før eleverne er blevet selvstændige læsere? På kurset får du viden om og idéer til undervisning i ordkendskab, inferenser (tankeslutninger) og tekststrukturer. Du bliver desuden trænet i at stille spørgsmål til steder i tekster, som kræver, at eleverne drager inferenser.

Dato

Mandag den 17. januar 2022, kl. 12.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Hvordan udfordrer du dine dygtige elever i matematik?

Elever med særlige forudsætninger i matematik har brug for andet end blot mere teori. Men hvordan udfordrer du dem så? Vi arbejder med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang. Vi ser på lukkede opgaver, hvor man skal se systemer, opstille hypoteser osv., men også på mere åbne opgaver, hvor eleverne skal løse virkelige problemer.

Dato

Tirsdag d. 18. januar 2022
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 10. marts 2022
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

“Hvad var det nu vi skulle?” Workshop om arbejdsstrategier i opgaveløsning

De fleste lærere har hørt spørgsmålet: “Hvad var det nu vi skulle?”. Måske synes vi selv, at vi har givet en god og tydelig instruktion, og alligevel får vi ovennævnte spørgsmål. Det kan være en række forskellige udfordringer, der gør sig gældende. Workshoppen arbejder med, hvordan vi som lærere bliver opmærksomme på, hvordan vi kan gøre trin og strategier i opgaveløsning tydelige for eleverne uanset fag og opgave.

Dato

Tirsdag d. 18. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Valgfagsprøven i billedkunst – prøv det selv

Bliv klædt godt på til valgfagsprøven i billedkunst ved at gennemgå hele prøveforløbet som elev. I bliver guidet igennem fra del A til del C, og I skal eksperimentere og arbejde praktisk med temaet, dokumentere processen og til sidst præsentere arbejdet for hinanden. Vi afprøver også eksaminator/censorrollen og karaktergivningen

Dato

Torsdag d. 20.01.2022
kl. 09.00 - 15.00 og
Fredag d. 21.01.2022
kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Ka’ vi ikke bare læse? – om lystlæsning og dannelse

’Hey… Hvorfor skal vi altid gøre alt det der med teksterne? Ka’ vi ikke bare læse nogle gange?’, spurgte Tobias engang, da jeg igen havde udleveret en tekst og en hulens masse medfølgende opgaver til min 8. klasse. Og så stod jeg der og blev konfronteret med noget vigtigt, jeg havde glemt.

Dato

Torsdag d. 20. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Guided Reading – differentieret læseundervisning i indskolingen

Guided Reading er et anderledes bud på en differentieret læseundervisning for samtlige elever i klassen. Læsningen foregår på homogene læsehold, hvor eleverne hver dag bliver guidet i deres læsning af underviseren. Læseforståelse og samtale om det læste er centrale elementer i Guided Reading.

Dato

Mandag d. 24. januar 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Writing – differentieret skriveundervisning i indskolingen

Guided Writing er en struktureret skriveundervisning i indskolingen, der tilgodeser alle elever i klassen uanset skriveniveau. Bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde med undervisningsdifferentiering i din skriveundervisning, og hvordan du kan anvende dine elevers egne tekster til undervisning i fonologi og grammatik samt til andre sproglige aktiviteter.

Dato

Mandag den 24. januar 2022, kl. 13-16

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen. Du får også selv fingre i de nyeste apps og programmer samt idéer til, hvordan de kan bruges i praksis.

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Digitale artefakter – konstruktion og programmering i makerspace

teknologiforståelse er ’digitale artefakter’ genstande, der er skabt gennem design, konstruktion og programmering. Vi vil designe, konstruere og programmere digitale artefakter og bruge dem i større projekter, som kræver, at vi både roder med mikrocomputere, forskellige sensorer og aktuatorer og konstruerer med forskellige makerteknologier, fx 3D-printer og laserskærer.

Dato

Tirsdag d. 25 januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 8. februar 2022 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 1. marts 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kom videre med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 2)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Hvis du allerede arbejder med regneark i din undervisning, så kom med og bliv inspireret til nye anvendelser. Hvis du er usikker på Excel, eller bare gerne vil have det opfrisket, så tag også workshop nr. 1.

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Le Tour De France

Det bliver stort! Le Tour de France kommer til Danmark i 2022. Hvad er mere oplagt end at inddrage dette kulturfænomen i din franskundervisning? Du kan arbejde med ’touren’ på utrolig mange måder. Vi afprøver forskellige materialer, som du får mulighed for at tilpasse til din undervisning.

Dato

Onsdag d. 26. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Opdagende skrivning i børnehaveklassen

Børn er klar til at bruge skriftsproget allerede i førskolealderen, og forskning viser, at det styrker deres læsefærdigheder at skrive meget og gerne tidligt. Metoden opdagende skrivning lægger op til, at eleverne skriver fra første dag i børnehaveklassen. Få konkrete anvisninger og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning i opdagende skrivning.

Dato

Mandag d. 31. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Bliv klædt på til at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning med gentaget stavning og læsning. Få idéer til, hvordan du kan inddrage læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse til danskfaget. Du får inspiration til at tilrettelægge læsekurser i fiktion og nonfiktion med tydelig inddragelse af forældre.

Dato

Tirsdag d. 1. februar 2022
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

En kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingselever kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt. Få viden om og inspiration til, hvordan du med fx fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage kan anlægge en kropslig og legende tilgang til arbejdet med elevernes sprog og matematiske opmærksomhed.

Dato

Torsdag d. 3. februar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Evaluering i hverdagen – paradokser, perspektiver og potentialer

Evaluering er en central del af undervisningen. Men det er samtidig et fænomen, som er omgærdet af mange forskellige aktører og rummer forskellige interesser. Endvidere har evalueringspraksisser stor betydning for den organisatoriske og strukturelle rammesætning af undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 8. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kristendommens historie i dybden og bredden

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste udbydes dette kursus, som vil give deltagerne en solid baggrundsviden om kristendommens udbredelse og samtidig inspirere til et undervisningsforløb i fagene kristendomskundskab og historie ud fra både et lokalt og et globalt perspektiv.

Dato

Onsdag d. 9. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Krop, leg og sansemotorisk udvikling

Børn, der har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og du bliver klædt på til at anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse.

Dato

Torsdag d. 10. februar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udeskole i udskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 21. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole på mellemtrinnet med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Når man ikke er tilstrækkeligt ordblind

Med indførelsen af den nationale ordblindetest oplever mange elever i folkeskolen, at de havner i det ’gule felt’, og altså har mange af de samme læse- og skrivevanskeligheder, som de elever der diagnosticeres med dysleksi, men ikke har de samme juridiske rettigheder og adgang til de samme ressourcer.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Brug nyhedsmedier i din undervisning – samfundsfag

Medier kan bruges i alle fag for at motivere elever gennem brugen af autentiske problemstillinger. Deltagerne bliver på kurset præsenteret for andre læreres ideer til at anvende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet Seismo.

Dato

Onsdag d. 23. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologifantasi

Hvordan kan digitale teknologier udfordre vores fantasi? Hvordan kan fantasien udfordres af digitale teknologier?

Dato

Mandag d. 28. april 2022
Mandag d. 14. marts 2022
Mandag d. 28. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sproglærerens dag 2022

Skal du med til Sproglærerens dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Dagen byder både på spændende oplæg om aktuelle tendenser i sprogundervisningen og workshops, hvor du får mulighed for at fordybe dig i udvalgte sider af netop de tendenser.

Dato

Tirsdag d. 1. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Digital design og designprocesser

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'digital design og designprocesser'.

Dato

Torsdag d. 3. marts 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 23. marts 2022 Kl. 09.00-15.00
Tirsdag d. 26. april 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Opmåling af verden

Hvordan kan vi sammen med børnene udvikle forståelser for digitale teknologier ved at udvikle eget måleudstyr og egne dataopsamlingsenheder?

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Tirsdag d. 22. marts 2022
Mandag d. 4. april 2022
Torsdag d. 28. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udeskole i indskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Mundtlig kommunikation og it i matematik

Der stilles større og større krav til den mundtlige kommunikation i matematik, og it og anden teknologi kan netop understøtte kommunikationen. Oplev på dette kursus hvordan.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Få styr på billed- og videoredigering

Med ganske få enkle øvelser kan vi give os selv og eleverne en række stærke værktøjer på hånden.

Dato

Tirsdag d. 15. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Styr på samfundsfaget – igen

Bliv klædt på til både at undervise og føre til prøve i samfundsfag. Med udgangspunkt i forskellige gratis læremidler, fx 'Stemmer fra Sydhavnen' og 'Hvem skal bestemme?', arbejder vi med at generobre de nyeste Fælles Mål i samfundsfag. Der er både fokus på Fælles Mål, nyere undervisningsmaterialer og arbejdsformer i faget. Du får desuden fif og redskaber til at hjælpe eleverne frem mod prøven.

Dato

Onsdag d. 16. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lommen hele tiden. På dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge.

Dato

Torsdag d. 17. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Tirsdag d. 22. marts 2022
Kl. 14.30 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Samfundsfagslærernes dag 2022

Under overskriften "Hvem styrer?" vender vi spørgsmålene: Har politikerne tabt magten? Hvordan påvirker populisme demokratiet og vælgernes adfærd? Truer det vores demokratiske værdier?

Dato

Onsdag d. 23. marts 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Hvorfor står elever af i matematikundervisningen, og hvad gør vi?

Hvordan hjælper vi de elever, som vægrer sig ved undervisningen i matematik?

Dato

Torsdag d. 24. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunstfagets dag 2022

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner, og når værker bliver sat ind i nye sammenhænge, giver det nye idéer til undervisningen. Kom og få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber nye udtryk.

Dato

Fredag d. 25. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

ARKEN, Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 29. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologisk handleevne

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'teknologisk handleevne'.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 21. april 2022 Kl. 09.00-15.00
Onsdag d. 18. maj 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

“Ordet på bordet” i matematikundervisningen

Matematikfaget er gået fra at være et meget resultatorienteret fag til at være et meget kommunikativt fag, hvor eleverne skal beherske fagsproget i matematik. De skal vide, hvad det betyder at undersøge, at forklare samt at opstille hypoteser. Men hvordan sætter du fokus på sproget i din matematikundervisning, og hvad giver det dine elever?

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Sprog og skriftsprog i meningsfulde sammenhænge

En af danskfagets centrale opgaver er at indføre eleverne i et brugbart sprog og skrift sprog. Hvordan kan denne indføring, gennem kobling til elevernes hverdag, gøres meningsfuld og derigennem fremme motivation og engagement?

Dato

Torsdag d. 31. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ud i naturen med micro:bit

Micro:bitten er det perfekte værktøj til at undersøge naturen med naturvidenskabelige briller. Micro:bitten kan rent faktisk registrere og måle alle mulige tænkelige ting. På dette kursus tager vi sammen ud i naturen og opsamler data: lyde, bevægelser, temperaturer, vandstigninger og meget mere, som vi efterfølgende behandler.

Dato

Onsdag d. 6. april 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 27. april 2022 Kl. 09.00-15.00
Onsdag d. 11. maj 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

PLC-dagen 2022

På den årlige PLC-konference stilles skarpt på PLC's centrale rolle i skoleudviklingen.

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bliv klar til valgfagsprøven i håndværk og design

Kom og bliv klogere på valgfagsprøven, den gode designproces og lær teknikken shibori. Eventyrligt smukke designs selv med små forkundskaber – Shiborikurset lærer dig hvordan. Kurset giver hands-on-vejledning i shibori - og en gennemgang af ”Den Gode Designproces”, bl.a. med fokus på, hvordan elevernes fejl kan bruges aktivt og positivt. Der vil også være afsat tid til at diskutere årsudstilling og prøve.

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra makerspace til teknologiforståelse

Hvordan kan arbejdet i et makerspace/arbejdet med makerteknologier være med til at styrke teknologiforståelsen hos eleverne? Hvordan kan makerteknologier understøtte læringen i fagene?

Dato

Tirsdag d. 19. april 2022
Torsdag d. 5. maj 2022
Mandag d. 23. maj 2022
Onsdag d. 8. juni 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematiklærerens dag “light” 2022

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg og dele erfaringer med gode kolleger.

Dato

Onsdag d. 20. april 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udviklende samspil og kommunikation – hands-on workshop i medieret læring

Ofte er vi – både som undervisere, pædagoger, forældre m.m. – optaget af at hjælpe børn til at løse de opgaver og udfordringer, som de møder, bedst muligt. I vores iver efter at hjælpe dem med en god løsning eller et godt resultat overser vi ofte muligheder for at udvikle deres generelle færdigheder. Vi kommer på den måde til, uden at ville det, at fratage dem lærings- og udviklingsmuligheder. Med få justeringer af vores tilgang, kommunikation og samspil kan vi skabe mange nye muligheder for læring og udvikling af generelle kognitive færdigheder og problemløsning – både i forhold til almindeligt udviklede børn og børn med udfordringer. I denne workshop vil vi arbejde praksisnært med at udvikle deltagernes færdigheder til udviklende kommunikation og samspil ud fra principper og metoder i tilgangen, som kaldes medieret læring.

Dato

Fredag d. 22. april 2022
Kl. 08.00 - 14.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 26. april 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 3. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed

Når børn kommer i en negativ udviklingsspiral, hvordan bryder man den så? Hvilke psykologiske mekanismer kan forklare deres reaktion, og hvilke strategier kan man som professionel bruge for at vende udviklingen mod trivsel, foretagsomhed og højere self-efficacy (handlingstillid)?

Dato

Tirsdag d. 3. maj 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – udskolingen

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 10. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Dysleksi – årsager, forklaringer og sammenfald

At lære at læse og skrive er en væsentlig forudsætning for at deltage i det moderne samfund. Evnen er ikke medfødt, men kulturelt udviklet og det kræver intensiv træning at knække koden. For op mod 8 % af befolkningen er læsning og skrivning forbundet med så store vanskeligheder, at de diagnosticeres med dysleksi, og det er dermed den hyppigste indlæringsvanskelighed i folkeskolen.

Dato

Tirsdag d. 10. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Spil(d)-tid i matematik

Få inspiration til at anvende spil og aktiviteter i din matematikundervisning.

Dato

Torsdag d. 12. maj 2022
Kl. 11.30 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – mellemtrin

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 17. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Evaluering af fp9 i dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i dansk skriftlig fremstilling, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologiforståelse i børnehøjde

Man hører ordet teknologiforståelse i flere og flere sammenhænge - også i grundskolen, men hvad dækker begrebet over? Hvorfor er det vigtigt, og hvordan beriger det mit fag?

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i engelsk

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i engelsk, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Tirsdag d. 24. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skrift lige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 25. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Børnehaveklassens dag 2022

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Torsdag d. 2. juni 2022
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V