Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Motivation und Mündlichkeit im Deutschunterricht

At være motiveret er afgørende; også når det handler om at tale tysk. Elevernes motivation og lærer-elevrelationen påvirker og styrer deres adfærd og deltagelse i undervisningen. Få input til, hvordan du tilrettelægger en meningsgivende undervisning, der giver eleverne succesoplevelser og lyst til at deltage mundtligt i tysk.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Podcast – a motivating way to develop oral skills

Brug af podcast kan styrke og udvikle den mundtlige dimension i engelsk, da flere elever kan komme til orde samtidig, og flere vil føle sig trygge i situationen. Hvad rummer mediet, og hvordan kan det bruges på forskellige måder rent didaktisk i forbindelse med de temaer og genrer, fx interview og debat, klassen arbejder med? På kurset opdager du podcastens mange muligheder og afprøver dem i praksis.

Dato

Tirsdag d. 16. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Stimulating Speaking

The focus on English in schools is ever increasing, as the demand for English as a global communication tool becomes more and more essential. “Stimulating Speaking” is a course designed to add excitement and laughter to your English classroom, stimulating the learners to interact together in English, at all levels. My primary focus with this age group is ‘getting the pupils to love communicating in English’, in a safe and friendly environment. My secondary focus is ‘bringing in accuracy’.

Dato

Onsdag d. 17. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Having Fun with Writing

Kids either love writing or they hate it. Why is that? Is it because they are afraid of making mistakes, or getting big red lines through their essays? ‘Having fun with writing’ will involve you and your students in dynamic and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing. Learning how to write can give a strong grammatical foundation for correct and powerful speaking. Our mission as teachers is to inspire the learners to want to write.

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Taskbased Learning in the English Classroom

Vil du gerne arbejde taskbaseret i din engelskundervisning? Taskbaseret undervisning er med til at udvikle elevernes kommunikative kompetencer og tilgodeser både arbejdet med fluency- og accuracy-delen i sprogundervisningen. Vi sætter fokus på emnet både teoretisk og praktisk og ser på, hvordan du kan udvikle taskbaseret undervisning i egne klasser, og hvordan tilgangen er repræsenteret i læremidler.

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Spielend Deutsch lernen

Står du og mangler inspiration til at variere din tyskundervisning? En idé til en lidt anderledes måde at gå til dagens tekst, eller en leg, der træner en bestemt tematik?

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Le Tour De France

Det bliver stort! Le Tour de France kommer til Danmark i 2022. Hvad er mere oplagt end at inddrage dette kulturfænomen i din franskundervisning? Du kan arbejde med ’touren’ på utrolig mange måder. Vi afprøver forskellige materialer, som du får mulighed for at tilpasse til din undervisning.

Dato

Onsdag d. 26. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sproglærerens dag 2022

Skal du med til Sproglærerens dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Dagen byder både på spændende oplæg om aktuelle tendenser i sprogundervisningen og workshops, hvor du får mulighed for at fordybe dig i udvalgte sider af netop de tendenser.

Dato

Tirsdag d. 1. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 29. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i engelsk

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i engelsk, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Tirsdag d. 24. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne