Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 26.08.2021
Torsdag d. 07.10.2021
Torsdag d. 04.11.2021
Torsdag d. 16.12.2021
Torsdag d. 27.01.2022
Torsdag d. 10.03.2022
Torsdag d. 28.04.2022
Torsdag d. 09.06.2022
Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 02. september 2021
Torsdag d. 02. december 2021
Torsdag d. 17. februar 2022
Torsdag d. 05. maj 2022
- Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden

Lær at arbejde med klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden.

Dato

Onsdag d. 15.09.2021
Tirsdag d. 05.10.2021
Begge dage kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematik i børnehaveklassen

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på den viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle deres matematiske forståelse. Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres verden arbejder undersøgende i undervisningen.

Dato

Onsdag d. 22. september 2021
Onsdag d. 13. oktober 2021
- Begge dage kl. 13:00-16:00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøde for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 23. september 2021
Torsdag d. 18. november 2021
Torsdag d. 10. februar 2022
Torsdag d. 21. april 2022
- Alle dage kl. 14:00 - 16:30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Styrkelse af elevers medbestemmelse i undervisningen

Som et led i det danske formandskabsprojekt for Nordisk Ministerråd Nordens unge i bæredygtige fællesskaber har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Danmark sammensat en materialepakke til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne, der fokuserer på at styrke elevers medbestemmelse i undervisningen.

Dato

Torsdag d. 30.09.2021
Torsdag d. 09.12.2021
Begge dage kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematik og forandring

Få gode ideer til undervisningsmateriale samt ideer til fagteamarbejde ud fra materiale til Matematikkens Dag.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Psykisk førstehjælp til unge

Rekordmange unge har det svært. Mobning, angst, pres i forhold til uddannelse og sociale medier er bare nogle af de udfordringer, der bidrager til, at mange unge mistrives. Forældre, lærere, mentorer, trænere m.fl. kan ofte se det, men de ved ikke, hvordan de kan hjælpe bedst muligt.

Dato

Torsdag d. 07.10.2021
Fredag d. 08.10. 2021
Begge dage - Kl. 9.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

At skabe motivation hos eleverne – hvad og hvordan?

Motivation er ikke noget, elever har eller ikke har - det er noget, vi sammen kan skabe ved de rette betingelser!

Dato

Tirsdag d. 12. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kom i gang med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 1)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Bliv inspireret til at bruge Excel regneark med eleverne (igen). Der kommer eksempler fra mange af skolefagene, ikke kun matematik. Denne workshop starter fra begyndelsen; workshop nr. 2 er for mere øvede.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grøn dannelse – mere af det

I foråret 2021 blev vi klogere på de mange interessante grønne tiltag, som foregår i både børnehaver og skoler. Der er faktisk sket et kvantespring i udeliv og udeundervisning. Men hvordan bliver vi dygtigere - bedre - til at samarbejde og opbygge netværk?

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for praktikvejledere for pædagogstuderende

Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer praktikvejledere fra praktikstederne til netværksmøder med det formål, at vi gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikforløbene og på samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

Dato

Torsdag d. 28.10.2021
Tirsdag d. 15.02.2022
Begge dage kl. 14.00-16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Skoletjenesten NaturBornholm

NaturBornholm supplerer skolernes undervisning med emner, vi har meget viden om eller udstyr til.

Dato

Tirsdag d. 2. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

3d-design og print

Lær at designe i et gratis 3d-program, som er let at gå til for elever.

Dato

Onsdag d. 3. november 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke

Gør dine elever til kompetente litteraturlæsere – og giv dem litteraturglæde.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Aktiv, undersøgende og legende litteraturundervisning

Litteraturundervisning i indskolingen skal skabe læseglæde og være med til at danne eleverne. Få konkrete ideer til, hvordan du får eleverne til at være vilde med litteratur.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Stimulating Speaking

The focus on English in schools is ever increasing, as the demand for English as a global communication tool becomes more and more essential. “Stimulating Speaking” is a course designed to add excitement and laughter to your English classroom, stimulating the learners to interact together in English, at all levels. My primary focus with this age group is ‘getting the pupils to love communicating in English’, in a safe and friendly environment. My secondary focus is ‘bringing in accuracy’.

Dato

Onsdag d. 17. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Having Fun with Writing

Kids either love writing or they hate it. Why is that? Is it because they are afraid of making mistakes, or getting big red lines through their essays? ‘Having fun with writing’ will involve you and your students in dynamic and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing. Learning how to write can give a strong grammatical foundation for correct and powerful speaking. Our mission as teachers is to inspire the learners to want to write.

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 23. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kommunikationskompetencer og matematisk modellering i naturfag

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på sprog og systematisk databehandling.

Dato

Mandag d. 6. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere på mellemtrinnet

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 8. december 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Spielend Deutsch lernen

Står du og mangler inspiration til at variere din tyskundervisning? En idé til en lidt anderledes måde at gå til dagens tekst, eller en leg, der træner en bestemt tematik?

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

“Hvad var det nu vi skulle?” Workshop om arbejdsstrategier i opgaveløsning

De fleste lærere har hørt spørgsmålet: “Hvad var det nu vi skulle?”. Måske synes vi selv, at vi har givet en god og tydelig instruktion, og alligevel får vi ovennævnte spørgsmål. Det kan være en række forskellige udfordringer, der gør sig gældende. Workshoppen arbejder med, hvordan vi som lærere bliver opmærksomme på, hvordan vi kan gøre trin og strategier i opgaveløsning tydelige for eleverne uanset fag og opgave.

Dato

Tirsdag d. 18. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ka’ vi ikke bare læse? – om lystlæsning og dannelse

’Hey… Hvorfor skal vi altid gøre alt det der med teksterne? Ka’ vi ikke bare læse nogle gange?’, spurgte Tobias engang, da jeg igen havde udleveret en tekst og en hulens masse medfølgende opgaver til min 8. klasse. Og så stod jeg der og blev konfronteret med noget vigtigt, jeg havde glemt.

Dato

Torsdag d. 20. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kom videre med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 2)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Hvis du allerede arbejder med regneark i din undervisning, så kom med og bliv inspireret til nye anvendelser. Hvis du er usikker på Excel, eller bare gerne vil have det opfrisket, så tag også workshop nr. 1.

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering i hverdagen – paradokser, perspektiver og potentialer

Evaluering er en central del af undervisningen. Men det er samtidig et fænomen, som er omgærdet af mange forskellige aktører og rummer forskellige interesser. Endvidere har evalueringspraksisser stor betydning for den organisatoriske og strukturelle rammesætning af undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 8. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kristendommens historie i dybden og bredden

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste udbydes dette kursus, som vil give deltagerne en solid baggrundsviden om kristendommens udbredelse og samtidig inspirere til et undervisningsforløb i fagene kristendomskundskab og historie ud fra både et lokalt og et globalt perspektiv.

Dato

Onsdag d. 9. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udeskole i udskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 21. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole på mellemtrinnet med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Når man ikke er tilstrækkeligt ordblind

Med indførelsen af den nationale ordblindetest oplever mange elever i folkeskolen, at de havner i det ’gule felt’, og altså har mange af de samme læse- og skrivevanskeligheder, som de elever der diagnosticeres med dysleksi, men ikke har de samme juridiske rettigheder og adgang til de samme ressourcer.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Brug nyhedsmedier i din undervisning – samfundsfag

Medier kan bruges i alle fag for at motivere elever gennem brugen af autentiske problemstillinger. Deltagerne bliver på kurset præsenteret for andre læreres ideer til at anvende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet Seismo.

Dato

Onsdag d. 23. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udeskole i indskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Mundtlig kommunikation og it i matematik

Der stilles større og større krav til den mundtlige kommunikation i matematik, og it og anden teknologi kan netop understøtte kommunikationen. Oplev på dette kursus hvordan.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Få styr på billed- og videoredigering

Med ganske få enkle øvelser kan vi give os selv og eleverne en række stærke værktøjer på hånden.

Dato

Tirsdag d. 15. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lommen hele tiden. På dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge.

Dato

Torsdag d. 17. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Tirsdag d. 22. marts 2022
Kl. 14.30 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvorfor står elever af i matematikundervisningen, og hvad gør vi?

Hvordan hjælper vi de elever, som vægrer sig ved undervisningen i matematik?

Dato

Torsdag d. 24. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 29. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

“Ordet på bordet” i matematikundervisningen

Matematikfaget er gået fra at være et meget resultatorienteret fag til at være et meget kommunikativt fag, hvor eleverne skal beherske fagsproget i matematik. De skal vide, hvad det betyder at undersøge, at forklare samt at opstille hypoteser. Men hvordan sætter du fokus på sproget i din matematikundervisning, og hvad giver det dine elever?

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Sprog og skriftsprog i meningsfulde sammenhænge

En af danskfagets centrale opgaver er at indføre eleverne i et brugbart sprog og skrift sprog. Hvordan kan denne indføring, gennem kobling til elevernes hverdag, gøres meningsfuld og derigennem fremme motivation og engagement?

Dato

Torsdag d. 31. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Bliv klar til valgfagsprøven i håndværk og design

Kom og bliv klogere på valgfagsprøven, den gode designproces og lær teknikken shibori. Eventyrligt smukke designs selv med små forkundskaber – Shiborikurset lærer dig hvordan. Kurset giver hands-on-vejledning i shibori - og en gennemgang af ”Den Gode Designproces”, bl.a. med fokus på, hvordan elevernes fejl kan bruges aktivt og positivt. Der vil også være afsat tid til at diskutere årsudstilling og prøve.

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udviklende samspil og kommunikation – hands-on workshop i medieret læring

Ofte er vi – både som undervisere, pædagoger, forældre m.m. – optaget af at hjælpe børn til at løse de opgaver og udfordringer, som de møder, bedst muligt. I vores iver efter at hjælpe dem med en god løsning eller et godt resultat overser vi ofte muligheder for at udvikle deres generelle færdigheder. Vi kommer på den måde til, uden at ville det, at fratage dem lærings- og udviklingsmuligheder. Med få justeringer af vores tilgang, kommunikation og samspil kan vi skabe mange nye muligheder for læring og udvikling af generelle kognitive færdigheder og problemløsning – både i forhold til almindeligt udviklede børn og børn med udfordringer. I denne workshop vil vi arbejde praksisnært med at udvikle deltagernes færdigheder til udviklende kommunikation og samspil ud fra principper og metoder i tilgangen, som kaldes medieret læring.

Dato

Fredag d. 22. april 2022
Kl. 08.00 - 14.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 26. april 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed

Når børn kommer i en negativ udviklingsspiral, hvordan bryder man den så? Hvilke psykologiske mekanismer kan forklare deres reaktion, og hvilke strategier kan man som professionel bruge for at vende udviklingen mod trivsel, foretagsomhed og højere self-efficacy (handlingstillid)?

Dato

Tirsdag d. 3. maj 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Dysleksi – årsager, forklaringer og sammenfald

At lære at læse og skrive er en væsentlig forudsætning for at deltage i det moderne samfund. Evnen er ikke medfødt, men kulturelt udviklet og det kræver intensiv træning at knække koden. For op mod 8 % af befolkningen er læsning og skrivning forbundet med så store vanskeligheder, at de diagnosticeres med dysleksi, og det er dermed den hyppigste indlæringsvanskelighed i folkeskolen.

Dato

Tirsdag d. 10. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Spil(d)-tid i matematik

Få inspiration til at anvende spil og aktiviteter i din matematikundervisning.

Dato

Torsdag d. 12. maj 2022
Kl. 11.30 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i dansk skriftlig fremstilling, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologiforståelse i børnehøjde

Man hører ordet teknologiforståelse i flere og flere sammenhænge - også i grundskolen, men hvad dækker begrebet over? Hvorfor er det vigtigt, og hvordan beriger det mit fag?

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i engelsk

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i engelsk, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Tirsdag d. 24. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skrift lige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 25. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne