Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 18.08.2022
Torsdag d. 06.10.2022
Torsdag d. 01.12.2022
Torsdag d. 12.01.2023
Torsdag d. 16.02.2023
Torsdag d. 30.03.2023
Torsdag d. 11.05.2023
Torsdag d. 15.06.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder: Hvordan fastholder og udvikler vi grøn dannelse på Bornholm?

Skolerne på Bornholm er i gang med at udvikle sig til grønne skoler. Grøn dannelse forventes at blive en del af skolernes DNA. For at fastholde udviklingen oprettes et netværk, så medarbejderne på skolerne kan lære af hinanden.

Dato

Torsdag d. 25.08.2022: afholdes på NaturBornholm
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 26.01.2023
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 01.09.2022
Torsdag d. 10.11.2022
Torsdag d. 02.02.2023
Torsdag d. 13.04.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 08.09.2022
Torsdag d. 08.12.2022
Torsdag d. 09.02.2023
Torsdag d. 20.04.2023
Kl. 14.00 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden

Lær at arbejde med klasseledelse og differentiering med CHIPS-testen i hånden.

Dato

Onsdag d. 30.11.2022
Onsdag d. 14.12.2022
Kl. 13.00 - 16.00
Obs! 2 kursusgange med mellemrum

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Generation Z – Hvem er de?

Generation Z – Hvem er de børn og unge, som du møder hver dag i skolen? Hvad præger deres hverdag?

Dato

Tirsdag d. 11. oktober 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologi, der virker i billedkunstundervisningen

Bliv klog på billedkunst og teknologi. Vi arbejder med, hvordan teknologi kan integreres meningsfuldt i billedkunstundervisningen og på den måde lære eleverne at være medskabere og kritiske brugere af billeder og teknologi i hverdagen.

Dato

Onsdag d. 12. oktober 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologiernes muligheder i håndværk og design

Teknologiforståelse handler både om, hvordan og hvorfor man bruger teknologier. Vi ser på, hvordan du kan integrere enkle og simple digitale teknologier, både som procesredskab, som del af produktet og som dokumentationsværktøj.

Dato

Torsdag d. 13. oktober 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøde for praktikvejledere for pædagogstuderende

Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer praktikvejledere fra praktikstederne til netværksmøde med det formål, at vi gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikkerne og på samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

Dato

Tirsdag d. 25. oktober 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Gode rammer – indretning af læringsrum i skolen inspireret af Nest pædagogikken

I et bæredygtigt perspektiv handler det for os om at bruge rammer og muligheder mere bevidst og at passe på og have en ordentlighed i børnefællesskaberne, så det signalerer: ”Du er vigtig, vi er vigtige, og jeg/vi vil noget med dig.”

Dato

Torsdag d. 27. oktober 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Produkt og prøveform i kulturfagene

Prøven i kulturfag – hvordan? Kom til en hel kursusdag i prøvens navn.

Dato

Mandag d. 31. oktober 2022
Kl. 09.00 - 15.45

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Red Barnets undervisningsmaterialer – kom og få en introduktion!

Red Barnet har mange gratis undervisningsforløb, som skoler frit kan benytte. Denne eftermiddag vil være en introduktion til Red Barnets forskellige materialer og der vil bl.a. være inspiration til at arbejde med elevernes digital dannelse og trivsel samt forløb, der forebygger vold og overgreb.

Dato

Tirsdag d. 1. november 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Litteraturundervisning er stadig ikke et matematikstykke

Få inspiration og tid til at forberede og planlægge sansende, dannende og kreative litteraturforløb – så du får fagligt kompetente og glade litteraturlæsere i din klasse.

Dato

Onsdag d. 2. november 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mere aktiv, sansende og undersøgende litteraturundervisning

Få inspiration og tid til at forberede og planlægge sansende, dannende og kreative litteraturforløb, så du får litteraturglade elever.

Dato

Onsdag d. 2. november 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Talking Teens

English is the common language of the world, so how can we encourage our shy pupils to speak, at the same time as refining the gamers? With a focus on vocabulary and chunks, as essential building blocks of language acquisition, we will discuss how to develop both language and confidence with the older learners. Talking Teens will give ideas to differentiate your teaching, to match differing needs, whilst developing and refining language in a fun and meaningful context.

Dato

Torsdag d. 3. november 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kick-start Speaking

Speaking English is fun, especially at the grass roots. But how can we start the speaking process with the inexperienced or shy at the same time as stimulating the confident speakers? With a focus on vocabulary and chunks, as essential building blocks, we will discuss how you can develop both language and confidence with the younger learners. Kick-start Speaking will give ideas to differentiate your pupils’ speaking skills, whilst developing language in a fun and meaningful context.

Dato

Torsdag d. 3. november 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for sprogvejledere og -lærere

Vær med i netværket omkring sprogvejledning og -undervisning med fokus på fremmedsprogsfagene engelsk, tysk og fransk.

Dato

Tirsdag d. 08.11.2022
Torsdag d. 04.05.2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ordforråd – en genvej til bedre tysktimer

Ordforråd er vejen til at kunne deltage aktivt i tyskundervisningen. Få viden om, hvordan du didaktisk kan tilrettelægge en undervisning, der fokuserer på ordforråd som en genvej til, at eleverne lykkes med både at lytte/læse og udtrykke sig på tysk. Vi vil se på, hvordan refleksioner over ordforråd kan resultere i bedre valg af materiale, mundtlige og skriftlige aktiviteter samt motiverende evalueringsformer.

Dato

Onsdag d. 9. november 2022
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i 6.-10. klasse

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 15. november 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kom godt i gang med Excel – med iPad/PC

Excel giver mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. I denne workshop banker vi rusten af regnearket, og der er fokus på dine egne kompetencer. Vi lægger ud i lav højde. Undervejs skulle du gerne blive inspireret til at bruge Excel regneark med eleverne (igen).

Dato

Tirsdag d. 22. november 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Naturvidenskabens ABC – den røde tråd i undervisningen i naturfagene

Naturvidenskabens ABC er udviklet som inspiration til lærerne i naturfagene 1.-9. klasse. Kom på kursus og bliv klogere på de 10 temaer og se de materialer, som du kan bruge i din undervisning i natur/teknologi og i naturfag.

Dato

Tirsdag d. 29. november 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

De urolige og vanskelige elever i klassen

Hvem er De urolige og vanskelige elever? Hvordan skaber vi den bedst mulige skoledag for dem?

Dato

Tirsdag d. 29. november 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Få inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Dato

Torsdag d. 1. december 2022
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Klædt på til seksualundervisning

Seksualundervisning i folkeskolen – hvordan griber jeg det an? Kom på kursus og få inspiration til din undervisning.

Dato

Tirsdag d. 6. december 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Low arousal og Low arousal 2

Kurset i Low arousal og Low arousal 2 henvender sig til fagfolk fra grundskolen, der arbejder i grænseområdet med autisme, opmærksomhedsforstyrrelser og udviklingshæmning og de typisk ledsagende diagnostiske udtryk som eksempelvis angst, depression, indlæringsvanskeligheder o.lign.

Dato

Onsdag d. 14.12.2022
Torsdag d. 15.12.2022
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Skriftlig fremstilling – hvordan skrive funktionelt med spræl i?

Skriftlig fremstilling vurderes ud fra elevernes evne til at sætte sig ind i en kommunikationssituation og skrive funktionelt. Hvordan forbereder jeg som underviser eleverne til de nye krav, samtidig med, at vi ikke giver køb på et sprudlende sprog? Kort sagt: Hvordan kan de lære at skrive funktionelt med spræl i?

Dato

Tirsdag d. 17. januar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lommen hele tiden. I dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge.

Dato

Mandag d. 23. januar 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Liv, lyd og bevægelse – multimodale udtryk i undervisningen og til den mundtlige prøve

Lydfortællinger, webdoks, kortdoks, kampagnefilm, instagramposts… Kom tæt på forskellige eksempler på multimodale udtryksformer i fagets tre tekstkategorier. Få inspiration til både den daglige undervisning og den mundtlige prøve i dansk.

Dato

Tirsdag d. 7. februar 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Sprogboost

Hvordan kan vi motivere eleverne til at være nysgerrige over for sprog, være sprogligt bevidste og dermed styrke deres sproglige læring? Hvordan kan vi styrke elevernes ordforråd i faget dansk? Og hvordan kan vi arbejde målrettet, differentieret og kontekstorienteret med de 500 hyppigste ord på dansk?

Dato

Onsdag d. 1. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Bring elevernes flersproglige ressourcer frem i lyset – tværsproglighed i praksis

Forskning peger på flersprogethed som ressource - at det er mere effektivt at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen. Men hvordan gør man i praksis? Få eksempler fra en flersproglig praksis af Tina Joost, som er pædagogisk konsulent for dansk for skoleområdet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der har fokus på sprog og tværsproglighed.

Dato

Torsdag d. 2. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Skriftlighed i dialog

Skrivning og skriftlig fremstilling praktiseres ofte som en individuel aktivitet. Men hvad vil der ske, hvis vi åbner skriveprocessen op for løbende dialog og fælles skriveaktiviteter?

Dato

Onsdag d. 8. marts 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ordblinde elever i matematik – hvad gør du?

Ordblindhed og vanskeligheder i matematik har ofte en sammenhæng. Alle matematiklærere vil møde ordblinde og sprogligt udfordrede elever, da der i gennemsnit sidder to ordblinde i hver skoleklasse, men det er de færreste matematiklærere, der er uddannet til at arbejde med dem. Hvilke redskaber har du i værktøjskassen ift. disse elever, så du kan give dem bedre mulighed for det faglige og personlige udbytte af din undervisning, som er så vigtig for deres fremtidige uddannelsesmuligheder og deres liv generelt?

Dato

Torsdag d. 9. marts 2023
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 14. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Tirsdag d. 21. marts 2023
Kl. 14.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i 1.-5. klasse

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 22. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Læselyst og læsefordybelse

Hvad vil det sige at fordybe sig i læsning, og hvordan styrker vi læselyst og læsefordybelse hos børn og unge?

Dato

Torsdag d. 23. marts 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Mere krudt til kanonen

Kanonlitteraturen adskiller sig fra de øvrige tekster, som vi arbejder med i danskfaget, ved, at der fra politisk side er stillet krav om, at eleverne i løbet af deres skoletid skal stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon. Og teksterne kan til tider være besværlige at engagere eleverne i. Er du kørt træt i at bruge de samme kanontekster igen og igen? Trænger du til ”nye” gamle tekster? Eller trænger du til nye indgange til arbejdet med kanonlitteraturen?

Dato

Tirsdag d. 28. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

De underjordiske, folkesagn og stedbundne læringsrum

Hvilket potentiale er der i at bruge folkesagn som afsæt for at udnytte stedspecifik indlæring?

Dato

Onsdag d. 29. marts 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Færdselslære – hvorfor undervise i trafik?

Bliv klogere på, hvorfor trafikundervisningen er vigtig, og hvordan du kan gribe den an.

Dato

Onsdag d. 12. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udeskole for 6.-10. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Torsdag d. 13. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole for 0.-5. klasse med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 17. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Bål og bålmad for begyndere

Få inspiration til at bruge bål og bålmad i praksis med børn.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Lejrpladsen ved Udkæret, Almindingen.
Springbakkevejen 9
3720 Aakirkeby

Skab nye rum i klasseværelset med Cospaces interaktive værktøjer

Træd med ind i Cospaces tredimensionelle rum, og giv din undervisning et spændende, interaktivt løft.

Dato

Tirsdag d. 18. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Torsdag d. 27. april 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Hvad gør vi med de talentfulde elever i matematik?

Mange beskriver de talentfulde elever i matematik som dem, der nok skal klare sig, men både erfaringer og forskning fortæller, at de har deres vanskeligheder med at agere i det faglige fællesskab.

Dato

Tirsdag d. 2. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra procedureregner til strategisk regner

Standardalgoritmer er der som udgangspunkt ikke noget galt med, men hvor meget tid skal vi bruge på dem i undervisningen kontra notatregning og hovedregning?

Dato

Onsdag d. 3. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Kulturmøder i skolen

I klasserne sidder elever fra mange forskellige baggrunde og kulturer, men hvordan kan vi gøre det til en force ved at bruge det konkret i danskundervisningen?

Dato

Tirsdag d. 9. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Udsatte unge

15 procent af danske børn født mellem 1995 og 2016 er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse, før de fylder 18 år. I tillæg hertil bevæger mange unge sig i skyggeområdet af udsathed som for eksempel ensomhed og skolevægring. Hvordan kan vi i skolen hjælpe disse unge?

Dato

Onsdag d. 10. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Vild med Vilje hos NaturBornholm

Vild med Vilje handler om biodiversitet – på en praktisk måde. Kom og lær hvordan!

Dato

Tirsdag d. 16. maj 2023
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Evaluering af fp9 i engelsk

Bedømmelseskriterierne har ændret sig i sprogfagene, så der er fokus på, hvordan teksten fungerer i kommunikationssituationen. Det har indflydelse på, hvordan vi bør tilrettelægge undervisningen i skriftlig engelsk. Kom og få et overblik over årets prøve og få ideer til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at forberede eleverne til den.

Dato

Tirsdag d. 23. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i dansk

Der er vedtaget store ændringer i bedømmelseskriterierne i skriftlig fremstilling, og det ændrede fokus er der naturligvis nødt til at blive taget højde for i den daglige undervisning. På dette kursus ser vi på årets oplæg med fokus på de nye bedømmelseskriterier.

Dato

Torsdag d. 25. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 31. maj 2023
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Praktisk information