Gå til indhold
Søg
Lærer underviser på kursus

Find kurser

Find og tilmeld dig CFU’s kurser og konferencer. Oversigten er kronologisk. Under STED kan du vælge mellem CFU København og CFU Bornholm, og under EMNE kan du vælge, hvilke fag du vil se.

Netværksmøder for læringsvejledere

Det fysiske PLC har en vigtig rolle i skolen. Læringsvejlederen har som en del af skolens vejlederkorps både rollen som formidler af litteratur til styrkelse af elevernes læselyst og også som generel vejleder for elever og personale på de områder, som ikke varetages af skolens andre faglige vejledere.

Dato

Torsdag d. 26.08.2021
Torsdag d. 07.10.2021
Torsdag d. 04.11.2021
Torsdag d. 16.12.2021
Torsdag d. 27.01.2022
Torsdag d. 10.03.2022
Torsdag d. 28.04.2022
Torsdag d. 09.06.2022
Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for læsevejledere og specialundervisningslærere

Bliv opdateret på det faglige område, se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger inden for specialundervisning og læsevejledning.

Dato

Torsdag d. 02. september 2021
Torsdag d. 02. december 2021
Torsdag d. 17. februar 2022
Torsdag d. 05. maj 2022
- Alle dage kl. 14.00-16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøde for matematikvejledere

Vær med i netværket omkring matematikvejledning og få fokus på matematik set fra et vejlederperspektiv.

Dato

Torsdag d. 23. september 2021
Torsdag d. 18. november 2021
Torsdag d. 10. februar 2022
Torsdag d. 21. april 2022
- Alle dage kl. 14:00 - 16:30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Styrkelse af elevers medbestemmelse i undervisningen

Som et led i det danske formandskabsprojekt for Nordisk Ministerråd Nordens unge i bæredygtige fællesskaber har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Danmark sammensat en materialepakke til grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne, der fokuserer på at styrke elevers medbestemmelse i undervisningen.

Dato

Torsdag d. 30.09.2021
Torsdag d. 09.12.2021
Begge dage kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Matematik i børnehaveklassen

Hvordan opdager dine elever matematikken i hverdagen? Ved at fokusere på den viden, eleverne kommer med, kan du som pædagog eller lærer udvikle deres matematiske forståelse. Eleverne bliver engagerede, når I med udgangspunkt i deres verden arbejder undersøgende i undervisningen. På kurset arbejder vi tværfagligt med afsæt i Fælles Mål og læseplanen for børnehaveklassen.

Dato

Onsdag d. 6. oktober 2021
kl. 13.00 - 16.00
Onsdag d. 10. november 2021
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Korte skriveøvelser er vejen frem

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kom i gang med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 1)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Bliv inspireret til at bruge Excel regneark med eleverne (igen). Der kommer eksempler fra mange af skolefagene, ikke kun matematik. Denne workshop starter fra begyndelsen; workshop nr. 2 er for mere øvede.

Dato

Tirsdag d. 26. oktober 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grøn dannelse – mere af det

I foråret 2021 blev vi klogere på de mange interessante grønne tiltag, som foregår i både børnehaver og skoler. Der er faktisk sket et kvantespring i udeliv og udeundervisning. Men hvordan bliver vi dygtigere - bedre - til at samarbejde og opbygge netværk?

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Netværksmøder for praktikvejledere for pædagogstuderende

Praktikkoordinator på pædagoguddannelsen Anja Frimand inviterer praktikvejledere fra praktikstederne til netværksmøder med det formål, at vi gensidigt kvalificerer, styrker og ”bliver klogere” på praktikforløbene og på samarbejdet mellem uddannelse og praksisfelt.

Dato

Torsdag d. 28.10.2021
Tirsdag d. 15.02.2022
Begge dage kl. 14.00-16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

PLC-netværksmøde – perspektiver på vejledning

Hvordan balancerer man sin vejlederposition i relation til de konkrete opgaver?

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 15.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Historielærernes dag 2021

Med temaet "Indhenter fortiden os? - kan vi lære af historierne?" byder årets konference på spændende oplæg og praksisnære workshops.

Dato

Torsdag d. 28. oktober 2021
Kl. 08.45 - 16.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Markante stemmer i tidens tekster – fra Thomas Korsgaard til Sofie Linde

Vi sætter spot på nogle af de mest markante stemmer i tidens tekster og bevæger os rundt i de tre tekstkategorier: litteratur, fagtekster og brugstekster. Du bliver opdateret på nyere tekster inden for de tre kategorier, så du kan sammensætte en varieret årsplan, der både har faglig tyngde og appellerer til eleverne. Og du får selvfølgelig idéer til, hvordan teksterne kan indgå i danskundervisningen.

Dato

Tirsdag d. 2. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Skoletjenesten NaturBornholm

NaturBornholm supplerer skolernes undervisning med emner, vi har meget viden om eller udstyr til.

Dato

Tirsdag d. 2. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

3d-design og print

Lær at designe i et gratis 3d-program, som er let at gå til for elever.

Dato

Onsdag d. 3. november 2021
Kl. 12.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Undersøgelsesmetoder i natur/teknik

Børn er nysgerrige på naturen og naturlige fænomener, og i skolen kan de blive klogere på verden omkring dem ved at bruge undersøgelsesmetoderne Søg-spørg-læs, Observation, Eksperiment, Prøv-dig-frem og Modeller. Du får viden om didaktiske muligheder, der kan udvikle elevernes undersøgelseskompetence, og idéer til, hvordan du kan inddrage kommunikative og matematiske kompetencer i natur/teknologi.

Dato

Tirsdag den 9. november 2021, kl. 09.00-15.00
Onsdag den 10. november 2021, kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Litteraturundervisning er ikke et matematikstykke

Gør dine elever til kompetente litteraturlæsere – og giv dem litteraturglæde.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 08.30 - 11.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Aktiv, undersøgende og legende litteraturundervisning

Litteraturundervisning i indskolingen skal skabe læseglæde og være med til at danne eleverne. Få konkrete ideer til, hvordan du får eleverne til at være vilde med litteratur.

Dato

Onsdag d. 10. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ultra:bit workshop for lærere og pædagoger i Københavns Kommune

NU HAR DU CHANCEN for at få masser af inspiration til, hvordan du kan bruge micro:bits i din undervisning.

Dato

Mandag den 15. november 2021 Kl. 14.00-17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Podcast – a motivating way to develop oral skills

Brug af podcast kan styrke og udvikle den mundtlige dimension i engelsk, da flere elever kan komme til orde samtidig, og flere vil føle sig trygge i situationen. Hvad rummer mediet, og hvordan kan det bruges på forskellige måder rent didaktisk i forbindelse med de temaer og genrer, fx interview og debat, klassen arbejder med? På kurset opdager du podcastens mange muligheder og afprøver dem i praksis.

Dato

Tirsdag d. 16. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Having Fun with Writing

Kids either love writing or they hate it. Why is that? Is it because they are afraid of making mistakes, or getting big red lines through their essays? ‘Having fun with writing’ will involve you and your students in dynamic and stimulating activities to develop the writing skills, and at the same time create a love for writing. Learning how to write can give a strong grammatical foundation for correct and powerful speaking. Our mission as teachers is to inspire the learners to want to write.

Dato

Torsdag d. 18. november 2021
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i udskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 23. november 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Grib litteraturen i udskolingen – læs litteratur med krop og sjæl

Hvordan kan din litteraturundervisning i udskolingen blive mere levende, legende og lærerig? Få præsenteret en række litteraturdidaktiske greb, hvor eleverne i fem faser bliver ’stemt for’, ’oplever’, ’undersøger’ eller ’reflekterer’ over teksten og til sidst ’sætter egne aftryk i verden’ gennem fx litterær aktivisme, en brevkasse eller bookstagram.

Dato

Onsdag d. 24. november 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Slip fantasien løs, og fang eleverne med undersøgende matematik

Matematikopgaver skal opleves sammen med andre! Kodelåse, balloner, elastikker, fjernstyrede biler og NERF-guns lyder som en blanding af en Olsenbanden-film og et legeland, men tag ikke fejl: Matematikken er i fokus, og de matematiske kompetencer sættes i spil! Omdrejningspunktet er elevernes nysgerrighed, hvilket sætter dem i centrum for egen læring.

Dato

Torsdag d. 2. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Få styr på dynamiske regneark

Regneark er et obligatorisk hjælpemiddel i matematik, som rummer utrolig mange muligheder for at arbejde med diagrammer, talfølger, statistik, sandsynlighed og økonomi. Vi vil arbejde med fagområderne ved hjælp af både grundlæggende og mere ’gemte’ funktioner, og vi vil se på design af diagrammer, både i forhold til det visuelle og valg af repræsentation af data afhængigt af dagsordenen.

Dato

Mandag d. 6. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kommunikationskompetencer og matematisk modellering i naturfag

Giv dine elever større udbytte af naturfagsundervisningen med fokus på sprog og systematisk databehandling.

Dato

Mandag d. 6. december 2021
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Temamodul: Eksplorativ kapacitetsopbygning

Teknologiforståelse bliver heftigt diskuteret i pressen og på diverse sociale medier - ikke mindst om det bliver et nyt, stort fag i folkeskolen eller en dimension i allerede eksisterende fag.

Dato

Onsdag d. 8. december 2021
Mandag d. 17. januar 2022
- begge dage kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for dansklærere på mellemtrinnet

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Onsdag d. 8. december 2021
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Taskbased Learning in the English Classroom

Vil du gerne arbejde taskbaseret i din engelskundervisning? Taskbaseret undervisning er med til at udvikle elevernes kommunikative kompetencer og tilgodeser både arbejdet med fluency- og accuracy-delen i sprogundervisningen. Vi sætter fokus på emnet både teoretisk og praktisk og ser på, hvordan du kan udvikle taskbaseret undervisning i egne klasser, og hvordan tilgangen er repræsenteret i læremidler.

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Lige i øret – musik, leg og skabende processer i indskolingen

Børn er eksperter i at lege. Musiklærere er eksperter i at få musik til at fungere. For at indskolingseleverne skal motiveres til at lave musik, skal materialet være meningsfyldt, lærerigt og sjovt. Kom og få serveret en bunke gode tips og sjove lege. Der er materiale til stemme, krop, spil og skabende processer samt gode idéer til at få hele klassen med i undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Scratch og micro:bit

Vil du gerne lave kreative animationer, spil og programmer med dine elever? Så er det visuelle programmeringssprog Scratch en oplagt mulighed. Scratch rummer en række spændende funktioner, og i samspil med micro:bitten og andre eksterne tilslutninger kan du og dine elever arbejde med sjove, varierede og spændende projekter. Du får her en introduktion og arbejder med praksisrelevante projekter

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 27. januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 9. februar 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Spielend Deutsch lernen

Står du og mangler inspiration til at variere din tyskundervisning? En idé til en lidt anderledes måde at gå til dagens tekst, eller en leg, der træner en bestemt tematik?

Dato

Tirsdag d. 11. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Korte skriveøvelser er vejen frem – dublet

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Dato

Torsdag d. 13. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sprogforståelse i læsning – også i indskolingen

Elevernes sprogforståelse er afgørende for deres læseforståelse. Hvordan kan du undervise i sprogforståelse i læsning, før eleverne er blevet selvstændige læsere? På kurset får du viden om og idéer til undervisning i ordkendskab, inferenser (tankeslutninger) og tekststrukturer. Du bliver desuden trænet i at stille spørgsmål til steder i tekster, som kræver, at eleverne drager inferenser.

Dato

Mandag den 17. januar 2022, kl. 12.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Hvordan udfordrer du dine dygtige elever i matematik?

Elever med særlige forudsætninger i matematik har brug for andet end blot mere teori. Men hvordan udfordrer du dem så? Vi arbejder med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang. Vi ser på lukkede opgaver, hvor man skal se systemer, opstille hypoteser osv., men også på mere åbne opgaver, hvor eleverne skal løse virkelige problemer.

Dato

Tirsdag d. 18. januar 2022
kl. 13.00 - 16.00
Torsdag d. 10. marts 2022
kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

“Hvad var det nu vi skulle?” Workshop om arbejdsstrategier i opgaveløsning

De fleste lærere har hørt spørgsmålet: “Hvad var det nu vi skulle?”. Måske synes vi selv, at vi har givet en god og tydelig instruktion, og alligevel får vi ovennævnte spørgsmål. Det kan være en række forskellige udfordringer, der gør sig gældende. Workshoppen arbejder med, hvordan vi som lærere bliver opmærksomme på, hvordan vi kan gøre trin og strategier i opgaveløsning tydelige for eleverne uanset fag og opgave.

Dato

Tirsdag d. 18. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Basismodul: Teknologiforståelse i et skoleledelsesperspektiv

Teknologiforståelse bliver heftigt diskuteret i pressen og på diverse sociale medier - ikke mindst om det bliver et nyt, stort fag i folkeskolen eller en dimension i allerede eksisterende fag.

Dato

Onsdag den 19. januar 2022
Torsdag den 24. marts 2022
- begge dage kl. 09.00-15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Valgfagsprøven i billedkunst – prøv det selv

Bliv klædt godt på til valgfagsprøven i billedkunst ved at gennemgå hele prøveforløbet som elev. I bliver guidet igennem fra del A til del C, og I skal eksperimentere og arbejde praktisk med temaet, dokumentere processen og til sidst præsentere arbejdet for hinanden. Vi afprøver også eksaminator/censorrollen og karaktergivningen

Dato

Torsdag d. 20.01.2022
kl. 09.00 - 15.00 og
Fredag d. 21.01.2022
kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Ka’ vi ikke bare læse? – om lystlæsning og dannelse

’Hey… Hvorfor skal vi altid gøre alt det der med teksterne? Ka’ vi ikke bare læse nogle gange?’, spurgte Tobias engang, da jeg igen havde udleveret en tekst og en hulens masse medfølgende opgaver til min 8. klasse. Og så stod jeg der og blev konfronteret med noget vigtigt, jeg havde glemt.

Dato

Torsdag d. 20. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Guided Reading – differentieret læseundervisning i indskolingen

Guided Reading er et anderledes bud på en differentieret læseundervisning for samtlige elever i klassen. Læsningen foregår på homogene læsehold, hvor eleverne hver dag bliver guidet i deres læsning af underviseren. Læseforståelse og samtale om det læste er centrale elementer i Guided Reading.

Dato

Mandag d. 24. januar 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Guided Writing – differentieret skriveundervisning i indskolingen

Guided Writing er en struktureret skriveundervisning i indskolingen, der tilgodeser alle elever i klassen uanset skriveniveau. Bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde med undervisningsdifferentiering i din skriveundervisning, og hvordan du kan anvende dine elevers egne tekster til undervisning i fonologi og grammatik samt til andre sproglige aktiviteter.

Dato

Mandag den 24. januar 2022, kl. 13-16

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Læse- og skriveteknologi i undervisningen

I næsten alle klasser findes elever, som er udfordrede, når de skal læse eller skrive, hvilket forhindrer dem i at deltage på lige fod i klassens faglige fællesskab. Kurset giver dig overblik over og indsigt i, hvordan ny læse- og skriveteknologi kan understøtte læring og deltagelse i undervisningen. Du får også selv fingre i de nyeste apps og programmer samt idéer til, hvordan de kan bruges i praksis.

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Digitale artefakter – konstruktion og programmering i makerspace

teknologiforståelse er ’digitale artefakter’ genstande, der er skabt gennem design, konstruktion og programmering. Vi vil designe, konstruere og programmere digitale artefakter og bruge dem i større projekter, som kræver, at vi både roder med mikrocomputere, forskellige sensorer og aktuatorer og konstruerer med forskellige makerteknologier, fx 3D-printer og laserskærer.

Dato

Tirsdag d. 25 januar 2022 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 8. februar 2022 Kl. 13.00-16.00
Tirsdag d. 1. marts 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kom videre med Excel – med iPad/pc og elever (Workshop 2)

Excel giver eleverne mulighed for at arbejde grundigt med indsamling, systematisering og præsentation af information. Hvis du allerede arbejder med regneark i din undervisning, så kom med og bliv inspireret til nye anvendelser. Hvis du er usikker på Excel, eller bare gerne vil have det opfrisket, så tag også workshop nr. 1.

Dato

Tirsdag d. 25. januar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Le Tour De France

Det bliver stort! Le Tour de France kommer til Danmark i 2022. Hvad er mere oplagt end at inddrage dette kulturfænomen i din franskundervisning? Du kan arbejde med ’touren’ på utrolig mange måder. Vi afprøver forskellige materialer, som du får mulighed for at tilpasse til din undervisning.

Dato

Onsdag d. 26. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Korte skriveøvelser er vejen frem – dublet 2

Forskere peger på, at eleverne bør skrive mere i skolen. Men flere store opgaver er ikke svaret. Spark stilen til hjørne, og lad korte skriveøvelser og leg med sproget være det styrende. Få indblik i tankerne bag den korte skrivedidaktik og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne skriver mere – uden at du selv får mere rettearbejde. For tekster, vi skriver, er nemlig tekster, vi taler om.

Dato

Onsdag d. 26. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Stilen er død – vigtige pejlemærker i årsplan og forløb – dublet

Skriftlig fremstilling har rykket sig de senere år – fra fokus på genrer til fokus på kommunikationssituationen. Vi ser på, hvad eleverne rent faktisk skal lære fra 5. klasse og frem, og hvad der skal være styrende i dansklærerens planlægning - både på den korte og den lange bane. Vi genfinder overblikket og den røde tråd, og du får masser af inspiration og konkrete idéer - lige til at hapse med hjem til undervisningen.

Dato

Torsdag den 27. januar 2022, kl. 9-15

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Opdagende skrivning i børnehaveklassen

Børn er klar til at bruge skriftsproget allerede i førskolealderen, og forskning viser, at det styrker deres læsefærdigheder at skrive meget og gerne tidligt. Metoden opdagende skrivning lægger op til, at eleverne skriver fra første dag i børnehaveklassen. Få konkrete anvisninger og inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning i opdagende skrivning.

Dato

Mandag d. 31. januar 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Bliv klædt på til at gennemføre en funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning med gentaget stavning og læsning. Få idéer til, hvordan du kan inddrage læseteater i den helt tidlige begynderundervisning, og hvordan du kobler bevægelse til danskfaget. Du får inspiration til at tilrettelægge læsekurser i fiktion og nonfiktion med tydelig inddragelse af forældre.

Dato

Tirsdag d. 1. februar 2022
Kl. 14.00 - 17.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

En kropslig tilgang til sprog og matematisk opmærksomhed

Ved at inddrage krop, leg og bevægelse i det pædagogiske og didaktiske arbejde med indskolingselever kan vi skabe trygge og lystbetonede læringsmiljøer, som tager børns kropslighed alvorligt. Få viden om og inspiration til, hvordan du med fx fangelege, stafetter, strategilege, yoga og massage kan anlægge en kropslig og legende tilgang til arbejdet med elevernes sprog og matematiske opmærksomhed.

Dato

Torsdag d. 3. februar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Evaluering i hverdagen – paradokser, perspektiver og potentialer

Evaluering er en central del af undervisningen. Men det er samtidig et fænomen, som er omgærdet af mange forskellige aktører og rummer forskellige interesser. Endvidere har evalueringspraksisser stor betydning for den organisatoriske og strukturelle rammesætning af undervisningen.

Dato

Tirsdag d. 8. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Danskvejledernetværk: Ind og ud af litteraturen med multimodalitet

- kreativ og undersøgende litteraturundervisning

Dato

Tirsdag d. 8. februar 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Kristendommens historie i dybden og bredden

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste udbydes dette kursus, som vil give deltagerne en solid baggrundsviden om kristendommens udbredelse og samtidig inspirere til et undervisningsforløb i fagene kristendomskundskab og historie ud fra både et lokalt og et globalt perspektiv.

Dato

Onsdag d. 9. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Krop, leg og sansemotorisk udvikling

Børn, der har det godt i kroppen, er mere læringsparate, trives bedre og har nemmere ved at indgå i sociale relationer. På dette kursus får du viden om sansemotorikkens betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og du bliver klædt på til at anvende den i din daglige praksis gennem leg og bevægelse.

Dato

Torsdag d. 10. februar 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udeskole i udskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Mandag d. 21. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Udeskole på mellemtrinnet med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Når man ikke er tilstrækkeligt ordblind

Med indførelsen af den nationale ordblindetest oplever mange elever i folkeskolen, at de havner i det ’gule felt’, og altså har mange af de samme læse- og skrivevanskeligheder, som de elever der diagnosticeres med dysleksi, men ikke har de samme juridiske rettigheder og adgang til de samme ressourcer.

Dato

Tirsdag d. 22. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Brug nyhedsmedier i din undervisning – samfundsfag

Medier kan bruges i alle fag for at motivere elever gennem brugen af autentiske problemstillinger. Deltagerne bliver på kurset præsenteret for andre læreres ideer til at anvende medier i undervisningen med eksempler fra ungemediet Seismo.

Dato

Onsdag d. 23. februar 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologifantasi

Hvordan kan digitale teknologier udfordre vores fantasi? Hvordan kan fantasien udfordres af digitale teknologier?

Dato

Mandag d. 28. april 2022
Mandag d. 14. marts 2022
Mandag d. 28. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Sproglærerens dag 2022

Skal du med til Sproglærerens dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Dagen byder både på spændende oplæg om aktuelle tendenser i sprogundervisningen og workshops, hvor du får mulighed for at fordybe dig i udvalgte sider af netop de tendenser.

Dato

Tirsdag d. 1. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Digital design og designprocesser

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'digital design og designprocesser'.

Dato

Torsdag d. 3. marts 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 23. marts 2022 Kl. 09.00-15.00
Tirsdag d. 26. april 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Opmåling af verden

Hvordan kan vi sammen med børnene udvikle forståelser for digitale teknologier ved at udvikle eget måleudstyr og egne dataopsamlingsenheder?

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Tirsdag d. 22. marts 2022
Mandag d. 4. april 2022
Torsdag d. 28. april 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udeskole i indskolingen med NaturBornholm

Hiv din undervisning udenfor!!! Bliv klædt bedre på til at undervise udendørs.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

Mundtlig kommunikation og it i matematik

Der stilles større og større krav til den mundtlige kommunikation i matematik, og it og anden teknologi kan netop understøtte kommunikationen. Oplev på dette kursus hvordan.

Dato

Tirsdag d. 8. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Få styr på billed- og videoredigering

Med ganske få enkle øvelser kan vi give os selv og eleverne en række stærke værktøjer på hånden.

Dato

Tirsdag d. 15. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Styr på samfundsfaget – igen

Bliv klædt på til både at undervise og føre til prøve i samfundsfag. Med udgangspunkt i forskellige gratis læremidler, fx 'Stemmer fra Sydhavnen' og 'Hvem skal bestemme?', arbejder vi med at generobre de nyeste Fælles Mål i samfundsfag. Der er både fokus på Fælles Mål, nyere undervisningsmaterialer og arbejdsformer i faget. Du får desuden fif og redskaber til at hjælpe eleverne frem mod prøven.

Dato

Onsdag d. 16. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mediemod – modet til at tænke selvstændigt i en digital verden

Skærme fylder rigtig meget i vores hverdag, og de fleste af os har en i lommen hele tiden. På dette kursus, som udbydes i samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, bliver der præsenteret erfaringer og viden til refleksion og debat omkring digitaliseringen blandt børn og unge.

Dato

Torsdag d. 17. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for børnehaveklasseledere og pædagoger i børnehaveklassen

Få ny inspiration til dit arbejde i børnehaveklassen og bliv opdateret på de faglige områder og på forskellige tilgange til læring. Se de nyeste materialer og del viden og erfaringer med dine kolleger.

Dato

Tirsdag d. 22. marts 2022
Kl. 14.30 - 16.30

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Samfundsfagslærernes dag 2022

Under overskriften "Hvem styrer?" vender vi spørgsmålene: Har politikerne tabt magten? Hvordan påvirker populisme demokratiet og vælgernes adfærd? Truer det vores demokratiske værdier?

Dato

Onsdag d. 23. marts 2022
Kl. 09.00 - 16.00

Sted

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde

Hvorfor står elever af i matematikundervisningen, og hvad gør vi?

Hvordan hjælper vi de elever, som vægrer sig ved undervisningen i matematik?

Dato

Torsdag d. 24. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Billedkunstfagets dag 2022

Billedkunsten skaber oplevelser, følelser og refleksioner, og når værker bliver sat ind i nye sammenhænge, giver det nye idéer til undervisningen. Kom og få indsigt i kunstens mangfoldige udtryksformer med udgangspunkt i den aktuelle kunstudstilling på ARKEN. Vi bruger udstillingen, og du får selv fingrene i materialerne og skaber nye udtryk.

Dato

Fredag d. 25. marts 2022
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

ARKEN, Museum for Moderne Kunst
Skovvej 100
2635 Ishøj

Inspirationsmøde for engelsklærere

Deltag i et engelskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 29. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologisk handleevne

Få større indsigt i undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse med fokus på kompetenceområdet 'teknologisk handleevne'.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022 Kl. 13.00-16.00
Torsdag d. 21. april 2022 Kl. 09.00-15.00
Onsdag d. 18. maj 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Inspirationsmøde for tysklærere

Kom og bliv inspireret til din tyskundervisning.

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

“Ordet på bordet” i matematikundervisningen

Matematikfaget er gået fra at være et meget resultatorienteret fag til at være et meget kommunikativt fag, hvor eleverne skal beherske fagsproget i matematik. De skal vide, hvad det betyder at undersøge, at forklare samt at opstille hypoteser. Men hvordan sætter du fokus på sproget i din matematikundervisning, og hvad giver det dine elever?

Dato

Onsdag d. 30. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Sprog og skriftsprog i meningsfulde sammenhænge

En af danskfagets centrale opgaver er at indføre eleverne i et brugbart sprog og skrift sprog. Hvordan kan denne indføring, gennem kobling til elevernes hverdag, gøres meningsfuld og derigennem fremme motivation og engagement?

Dato

Torsdag d. 31. marts 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Ud i naturen med micro:bit

Micro:bitten er det perfekte værktøj til at undersøge naturen med naturvidenskabelige briller. Micro:bitten kan rent faktisk registrere og måle alle mulige tænkelige ting. På dette kursus tager vi sammen ud i naturen og opsamler data: lyde, bevægelser, temperaturer, vandstigninger og meget mere, som vi efterfølgende behandler.

Dato

Onsdag d. 6. april 2022 Kl. 13.00-16.00
Onsdag d. 27. april 2022 Kl. 09.00-15.00
Onsdag d. 11. maj 2022 Kl. 13.00-16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

PLC-dagen 2022

På den årlige PLC-konference stilles skarpt på PLC's centrale rolle i skoleudviklingen.

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 08.30 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Bliv klar til valgfagsprøven i håndværk og design

Kom og bliv klogere på valgfagsprøven, den gode designproces og lær teknikken shibori. Eventyrligt smukke designs selv med små forkundskaber – Shiborikurset lærer dig hvordan. Kurset giver hands-on-vejledning i shibori - og en gennemgang af ”Den Gode Designproces”, bl.a. med fokus på, hvordan elevernes fejl kan bruges aktivt og positivt. Der vil også være afsat tid til at diskutere årsudstilling og prøve.

Dato

Torsdag d. 7. april 2022
Kl. 10.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Fra makerspace til teknologiforståelse

Hvordan kan arbejdet i et makerspace/arbejdet med makerteknologier være med til at styrke teknologiforståelsen hos eleverne? Hvordan kan makerteknologier understøtte læringen i fagene?

Dato

Tirsdag d. 19. april 2022
Torsdag d. 5. maj 2022
Mandag d. 23. maj 2022
Onsdag d. 8. juni 2022
- alle dage kl. 13.30-16.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Matematiklærerens dag “light” 2022

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik? På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre oplæg og dele erfaringer med gode kolleger.

Dato

Onsdag d. 20. april 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Udviklende samspil og kommunikation – hands-on workshop i medieret læring

Ofte er vi – både som undervisere, pædagoger, forældre m.m. – optaget af at hjælpe børn til at løse de opgaver og udfordringer, som de møder, bedst muligt. I vores iver efter at hjælpe dem med en god løsning eller et godt resultat overser vi ofte muligheder for at udvikle deres generelle færdigheder. Vi kommer på den måde til, uden at ville det, at fratage dem lærings- og udviklingsmuligheder. Med få justeringer af vores tilgang, kommunikation og samspil kan vi skabe mange nye muligheder for læring og udvikling af generelle kognitive færdigheder og problemløsning – både i forhold til almindeligt udviklede børn og børn med udfordringer. I denne workshop vil vi arbejde praksisnært med at udvikle deltagernes færdigheder til udviklende kommunikation og samspil ud fra principper og metoder i tilgangen, som kaldes medieret læring.

Dato

Fredag d. 22. april 2022
Kl. 08.00 - 14.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Inspirationsmøde for dansklærere i indskolingen

Deltag i et danskfagligt inspirationsmøde, hvor du bliver opdateret på faglige områder og forskellige tilgange til læring samt præsenteret for de nyeste materialer. På mødet har du mulighed for at dele viden og erfaringer.

Dato

Tirsdag d. 26. april 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Danskvejledernetværk: Situeret og kreativ skrivning

- progression, feedback og engagerende skriveopgaver

Dato

Tirsdag d. 26. april 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

CFU-online: Nyt til danskfaget – indskoling

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 3. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed

Når børn kommer i en negativ udviklingsspiral, hvordan bryder man den så? Hvilke psykologiske mekanismer kan forklare deres reaktion, og hvilke strategier kan man som professionel bruge for at vende udviklingen mod trivsel, foretagsomhed og højere self-efficacy (handlingstillid)?

Dato

Tirsdag d. 3. maj 2022
Kl. 12.30 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – udskolingen

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 10. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Dysleksi – årsager, forklaringer og sammenfald

At lære at læse og skrive er en væsentlig forudsætning for at deltage i det moderne samfund. Evnen er ikke medfødt, men kulturelt udviklet og det kræver intensiv træning at knække koden. For op mod 8 % af befolkningen er læsning og skrivning forbundet med så store vanskeligheder, at de diagnosticeres med dysleksi, og det er dermed den hyppigste indlæringsvanskelighed i folkeskolen.

Dato

Tirsdag d. 10. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Spil(d)-tid i matematik

Få inspiration til at anvende spil og aktiviteter i din matematikundervisning.

Dato

Torsdag d. 12. maj 2022
Kl. 11.30 - 15.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

CFU-online: Nyt til danskfaget – mellemtrin

Vi inviterer til tre danskfaglige eftermiddage, hvor du bliver præsenteret for de nyeste bøger, e-bøger, tv-udsendelser og spillefilm til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, som du kan låne på mitcfu.dk til din elever.

Dato

Tirsdag d. 17. maj 2022
Kl. 14.00 - 15.30

Sted

Online kursus

Evaluering af fp9 i dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes prøve i dansk skriftlig fremstilling, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Teknologiforståelse i børnehøjde

Man hører ordet teknologiforståelse i flere og flere sammenhænge - også i grundskolen, men hvad dækker begrebet over? Hvorfor er det vigtigt, og hvordan beriger det mit fag?

Dato

Torsdag d. 19. maj 2022
Kl. 13.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i engelsk

Det er ikke engelsklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i engelsk, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Tirsdag d. 24. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Evaluering af fp9 i matematik

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skrift lige prøve i matematik, fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvad eleverne generelt har svært ved.

Dato

Onsdag d. 25. maj 2022
Kl. 14.00 - 16.00

Sted

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Børnehaveklassens dag 2022

Kom og vær med til en spændende dag, hvor der er fokus på elevernes trivsel og læring i børnehaveklassen. Du får et aktuelt oplæg og vælger derefter selv de workshops, du ønsker at være en aktiv del af. Vi har sat fokus på, hvordan vi styrker elevernes læring og kompetencer og samtidig styrker deres kreative tilgang til læring. Tag gerne dine kolleger med - det giver dobbelt glæde.

Dato

Torsdag d. 2. juni 2022
Kl. 09.00 - 15.30

Sted

Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V